Hur fungerar ett anläggningsregister?

Hur fungerar ett anläggningsregister?
Betygsätt inlägget!

Det här med bokföring och redovisning kan vara krångligt. Inte minst när det finns så många ord att hålla reda på. Allt ifrån aktieägartillskott och kontrollbalansräkning till kvotvärde. I denna artikel tänkte jag dock fokusera på någonting som kallas för anläggningsregister!

Innehåll

  • Vad är anläggningsregister?
  • Varför använder man ett anläggningsregister?
  • Så för du ett anläggningsregister

Vad är anläggningsregister?

Precis som namnet antyder är ett anläggningsregister en förteckning över bolagets anläggningstillgångar. Med andra ord materiella tillgångar såsom byggnader, maskiner, inventarier, verktyg och liknande.

Förutom att det i detta register framgår vilka tillgångar som företaget har, innehåller det också andra viktiga uppgifter som inköpsdatum, avskrivningar som gjorts och eventuella försäljningar.

Den kompletta listan över de uppgifter som ett anläggningsregister ska innehålla hittar du nedan:

1. Uppgifter som gör att man kan identifiera tillgången. Exempelvis ett kvitto.

2. Tillgångens anskaffningsvärde.

3. När tillgången skaffades. Även kallat anskaffningstidpunkt.

4. Tillgångens beräknade restvärde.

5. Vilken avskrivningsmetod som använts.

6. Hur länge man avser använda tillgången. Även kallat nyttjandeperiod.

7. Ackumulerade avskrivningar.

8. Ackumulerade nedskrivningar.

9. Eventuella korrigeringar av tidigare av- eller nedskrivningar.

10. Eventuella omklassificeringar.

Detta är ett exempel på hur ett anläggningsregister kan se ut:

Exempel på anläggningsregister
Bild av monitor.

Varför använder man ett anläggningsregister?

Vid varje bokslut måste företag kunna redovisa vilka tillgångar som finns i bolaget, samt vilket värde varje enskild tillgång har. Genom att använda denna typ av register får man en bra översikt av alla båda dessa delar.

Så för du ett anläggningsregister

I och med digitaliseringens framfart finns det idag en hel uppsjö av olika program som underlättar denna uppgift. Det finns till och med program som håller reda på tillgångarnas värde, beräknar dess avskrivningar samt sammanställer färdiga underlag till din bokföring. Jag rekommenderar dig starkt att ta hjälp av ett sådant program.

När du väl ska bokföra en anläggningstillgång ska detta göras i leverantörsreskontran. Antingen i konto 10001 eller 39941. Det förstnämnda kontot används i de fall som det sker avskrivningar månadsvis. Det sistnämnda kontot används vid de fall som en bidragsverksamhet i grupperna 14-15 eller 24-26 ska belasta bokföringen med hela inköpskostnaden direkt.

Det finns även andra konton som kan vara relevanta vid inventarier. Är du osäker på vilket konto som ska användas, rekommenderar jag dig starkt att hjälp av en redovisningskonsult eller byrå som tillämpar Reko redovisning.

Person

Vänliga hälsningar,
Snålverner

Hoppas du tyckte om mitt inlägg. Speciellt du Ekonominista!?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *