Avkastning på eget kapital – vad är det?

Avkastning på eget kapital – vad är det?
Betygsätt inlägget!

Har du börjat intressera dig för aktier? Har tanken slagit dig att det kanske börjar bli dags på att investera i ditt första bolag? Då har du troligtvis hört talas om uttrycket avkastning på eget kapital. Om inte så har du fått höra det nu. Och tro mig – det är någonting du måste bemästra för att kunna genomföra lyckade aktieköp!

Innehåll

• Vad är avkastning på eget kapital?
• Avkastning på eget kapital – formel

Vad är avkastning på eget kapital?

Avkastning på eget kapital påvisar vilken avkastning ett bolag haft under året i kontrast till ägarnas insatta kapital. Man skulle kunna likna det med bankränta eller också utdelning från alternativa placeringar.

När du sedan beräknar avkastningen på eget kapital (vilket jag kommer att visa hur du gör senare) är det viktigt att kontrollera att denna överstigen bankräntan. Detta eftersom den är tänkt att väga upp den risk som det medför att investera sina surt förvärvade pengar i bolaget i fråga. Understiger den bankräntan kan du lika gärna stoppa in pengarna på banken!

Men varför är detta viktigt?

I det långa loppet är det väldigt svårt för en aktie att generera bättre utdelning än vad den underliggande verksamheten håvar in. Därav är det viktigt att kontrollera huruvida bolagets avkastning på eget kapital ser ut.

Denna målande förklaring präntades en gång i tiden av Warren Buffets följeslagare Charles Mungers. En kommentar som verkligen fastnade i mig med tanke på dess enkelhet.

Avkastning på eget kapital – formel

Nu när du har bättre förståelse för vad avkastning på eget kapital är och varför det är viktigt, tänkte jag visa dig hur dess formel ser ut:

Avkastning på eget kapital= nettoresultat i procent av justerat eget kapital.

Nettoresultat= resultat efter finansiella intäkter och kostnader.

Justerat eget kapital= eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.

Räkneexempel

Låt oss säga att vi har ett företag – BLMR Tech (fiktivt bolag) – som under föregående år haft ett nettoresultat om 105 kkr, samt ett justerat eget kapital på 250 kkr. För att beräkna avkastning på eget kapital tar du således 105 dividerat med 250 multiplicerat med 100 (105 / 250 x 100), vilket ger en avkastning på 42 procent.

Året därefter uppgår bolagets nettoresultat istället till 77 kkr medan det justerade egna kapitalet landar på 350 kkr. Vi använder samma formel (77 / 350 x 100) och ser att avkastningen istället landar på 22 procent. Med andra en försämring i jämförelse med föregående år.

Avslutningsvis

Jag hoppas att du nu har bättre förståelse för vad avkastning på eget kapital är, varför det är viktigt och hur du går tillväga för att beräkna det!

Person
Vänliga hälsningar,
Snålverner

Hoppas du tyckte om mitt inlägg. Speciellt du Ekonominista!?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *