Vad är kundreskontra och leverantörsreskontra?

Undrar du vad en kundreskontra är? Reskontra kommer från italienskans riscontro och betyder ungefär kontroll, granskning eller jämförelse. Reskontran är alltså en samling uppgifter om någonting. I bokföringssammanhang så brukar reskontra vara kopplat till ett så kallat konto som exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder.

Fortsätt läsa ”Vad är kundreskontra och leverantörsreskontra?”

Så bokförs koncernbidrag

Vad är koncernbidrag? En koncern är en sammanslutning av företag som tillsamman vill uppnå så bra ekonomiska resultat som möjligt. Därför samarbetar de på väldigt många olika sätt; dels kanske med logistik och marknadsföring men även ekonomiskt. Ledningen för koncernen vill nämligen att hela koncernen ska vara så effektiv som möjligt totalt sett. Koncernbidrag kallas det när likvida medel (pengar) förflyttas mellan två företag i samma koncern.

Fortsätt läsa ”Så bokförs koncernbidrag”