Fakta om förvaltningsberättelse

Fakta om förvaltningsberättelse
Betygsätt inlägget!

Driver du ett eget bolag i form av ett aktiebolag? Då har du med största sannolikhet kommit över uttrycket förvaltningsberättelse. Men vad innebär det egentligen och varför behövs den? I denna artikel ger jag dig svaren.

Innehåll 

  • Vad är en förvaltningsberättelse?
  • Vad ska en förvaltningsberättelse innehålla?
  • Exempel på förvaltningsberättelse

 

Vad är en förvaltningsberättelse?

Ifall du är näringsidkare och verksam inom ett aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag, är du tvungen att avsluta året med en förvaltningsberättelse. Något som sker i samband med årsredovisningen som innehåller en balansräkning (förhoppningsvis ingen kontrollbalansräkning), resultaträkning, revisionsberättelse och förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en bättre överblick av bolagets utveckling och tankar om framtiden. Den ska även återge en tydlig översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat från året. Med andra ord sådana detaljer som du inte kan förklara i varken balans- eller resultaträkningen.

Vad ska en förvaltningsberättelse innehålla?

Denna typ av berättelse regleras i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och ska enligt denna innehålla följande punkter:

  • Särskilda händelser som haft stor betydelse för bolaget under det gångna året.
  • Hur den framtida utvecklingen väntas se ut.
  • Eventuella utvecklings- eller forskningsframsteg.
  • Potentiella filialer eller etableringar i utanför Sveriges gränser.
  • Förhållanden som är viktiga för att göra en bedömning av bolagets ställning (såvida sådana inte har framkommit på annat sätt).

Varför är detta viktigt?

Som nämnts tidigare är en förvaltningsberättelse viktig för att ge en bra överblick och förståelse för ett bolags utveckling och framtidsutsikter. Det är också viktigt att den sammanställs på ett begripligt sätt, vilket gör den lättförståelig även för de som inte är ekonomiskt insatta. Med andra ord de som inte kan tyda en balans- eller resultaträkning.

Exempel på förvaltningsberättelse

 Nu när du har bättre förståelse för vad en förvaltningsberättelse är, vad den ska innehålla och varför den är viktig, tänkte jag visa dig tre exempel på berättelser av denna typ. Följande exempel är hämtade från Bolagsverket:

Exempel på förvaltningsberättelse

Exempel på förvaltningsberättelse

Exempel på förvaltningsberättelse

Avslutningsvis

Jag hoppas att du nu har bättre förståelse för vad en förvaltningsberättelse är, vad den ska innehålla, varför den är viktig och hur du går tillväga för att sammanställa en för ditt egna bolag!

Person

Vänliga hälsningar,
Snålverner

Hoppas du tyckte om mitt inlägg. Speciellt du Ekonominista!?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *