Lexikon

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Hitta olika förklaringar på vanligt förekommande ord och begrepp inom ekonomi, företag och aktier i Ekonomoministas egna stora lexikon. Slipa på färdigheterna och bjud ut Snålverner på middag och skryt om dina nya färdigheter.

A

A-skatt
Affärshändelse
Affärsplan
Affärssystem
Aktie
Aktiebolag
Alternativkostnad
Amortering
Anteckningsskyldighet
Arbetsgivaravgift
Avkastning
Avtal

 

B

Balansräkning
Barnbidrag
Bokföring
Bokföringslagen
Bokföringsprogram
Bolagsordning
Bolagsskatt
Brutto
Bruttoresultat
Budget
Börs

 

C

Clearingnummer

 

D

Debet och Kredit
Deflation
Deklaration

 

E

Ekonomisk förening
Engångsskatt
Enskild firma
Externredovisning

 

F

F-skatt
FIFO
Faktura
Fakturamall
Faktureringsmetoden
Fastighetsavgift
Fastighetsskatt
Fond
Fordonsskatt
Franchise
Fullmakt
Företagsförvärv
Företagsrekonstruktion
Förmånsbeskattning
Förmögenhetsskatt
Förvaltningsberättelse

 

G

Genomsnittsmetoden
God redovisningssed
Goodwill
Gäldenär

 

H

Handelsbolag
Hobbyverksamhet
Holdingbolag

 

I

Immateriell tillgång
Inflation
Ingående balans
Inkasso
Internredovisning
Inventarier

 

J

Juridisk person

 

K

Kapitalförsäkring
Kapitalvinstskatt
Kassaflöde
Kassaregister
Kommanditbolag
Koncernredovisning
Konjunktur
Konkurs
Konsumentprisindex
Kontantmetoden
Kredit

 

L

LIFO
Leasing
Leverantörsskuld
Likviditet
Lön
Lönebesked
Löpande bokföring

 

M

Moms
Momsdeklaration
Momsregistreringsnummer

 

N

Nikkei 225
Nyckeltal
Nyemission
Näringsidkare
Näringsverksamhet

 

O

OCR-nummer
Offert
Omsättning
Organisationsnummer

 

P

P/E-tal
Pantbrev
Pensionärsskatt
Periodiseringsfond
Priselasticitet
Pålägg

 

R

Recession
Redovisning
Redovisningskonsult
Reklamskatt
Reporänta
Resultaträkning
Revisionsberättelse
Revisor
Rotavdrag
Rutavdrag
Räkenskapsår
Ränta

 

S

Schablonmetoden
Semesterlagen
Skatt
Skatteavdrag
Sociala avgifter
Soliditet

 

T

Traktamente
Trängselskatt
Tull
Täckningsbidrag

 

U

Utgående balans
Utgående moms
Utmätning

 

V

VAT nummer
Valutakurs
Verifikation
Vinstmarginal
Vinstskatt på tävlingsvinst

 

W

Warrant

 

Å

Årsbokslut
Årsredovisning

 

Ö

Övertrassering