Affärshändelse

Affärshändelse är något som händer i ditt företag som påverkar ekonomin

När vi säger att något händer menar vi att inbetalning, utbetalning eller eventuellt en skuldsättning sker och som i sin tur påverkar företagets ekonomiska resultat. Det är lag i Sverige på att bokföra dessa affärshändelser och det är detta som kallas löpande bokföring. I bokföringssammanhang kallas dessa händelser för verifikationer och det är där du redovisar allt.

Synonym till affär:

 • Ekonomisk överenskommelse
 • Ekonomisk uppgörelse
 • Handelstransaktion

Synonym till händelse:

 • Något som händer
 • Företeelse
 • Affär

Numera finns det smidiga och ekonomiska verktyg för att hantera sina affärshändelser men för inte allt för länge sedan så bokförde man sina verifikationer med papper och penna. Nu sätter väl min kollega Snålverner i halsen eftersom han är född på 90-talet.

Det räcker inte att endast bokföra händelserna utan du måste även spara eventuella kvitton och papper. Detta för att styrka verifikationen som utförs.

Exempel på affärshändelser

 • Företaget skickar en faktura till en kund
 • När du bokför en faktura från en leverantör
 • När ditt företag finansieras genom ett lån och avtalar därmed om en skuld
 • Utbetalning av lön

Affärshändelse enligt bokföringslagen

Bokföringslagen (1999:1078) 1 kap. 2 § förklarar en affärshändelse på följande sätt:

”Alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat”.

Glöm inte checklistan:

 1. En affärshändelse behöver bokföras genom en verifikation
 2. En affärshändelse är när en ekonomisk transaktion sker i ditt företag
 3. Det är lag på att alla affärshändelser måste bokföras

Affärshändelse på engelska: business transaction, business event

Relaterade ord till affärshändelse: definition, vad är, verifikation, enligt bokföringslagen