Aktiebolag

Ett aktiebolag är en företagsform där ägarna saknar personligt ansvar

Ett aktiebolag, som även förkortas till AB är en företagsform där ägarna inte har något personligt ansvar förutom det införskaffade kapitalet. Kapitalet som ägarna måste lägga in i aktiebolaget uppgår till 50 000 kr och får inte tas ut. Detta kallas såldes för aktiekapital.

Synonymer till aktiebolag:

bolag

Styrning av ett aktiebolag

Det finns tre olika fack som bestämmer inom ett aktiebolag och det är bolagsstämma, styrelse och VD.

Bolagsstämman

Aktieägarna röstar fram bolagsstämman och det är bolagsstämman som är högst upp i hierarkin. Det hålls en bolagsstämma en gång per år.

Styrelsen

Styrelsen ska utse en VD och det är styrelsen viktigaste uppgift. Styrelsen i sin tur väljs av ovan – bolagsstämman.

VD

VD som är en förkortning för verkställande direktör kommer näst på tur. Hen beslutar om löpande förvaltningsåtgärder. Utöver detta så har styrelsen rätt att bestämma.

Relaterade ord till aktiebolag: vad är ett, insats, ägare, starta, kostnad, kapital