Anteckningsskyldighet

Anteckningsskyldighet är en form av bokföring för hobbyutövare

Du som driver en hobby eller en sidoverksamhet som inte är ett företag omfattas av något som kallas för anteckningsskyldighet. Det är inte lika strikt som att sköta löpande bokföring men du måste spara kvitton, räkningar och eventuella anteckningar som görs.

Däremot behöver du sedan bokföra dessa i din deklaration som ett överskott. Det gör du via en blankett som heter T2. Däremot så behöver du inte redovisa underskotten i deklarationen om du har det. Då blir det helt enkelt klart och tydligt att det är en hobbyverksamhet och inte en företagsverksamhet.

Varför ska man då spara kvitton och använda sig av anteckningsskyldigheten? Du får dessvärre inte dra av ett underskott mot något annat om du bedriver en hobbyverksamhet. Däremot kan du inom 5 år dra av underskotten mot framtida eventuella överskott i hobbyverksamheten. När du har anteckningsskyldighet kan du enkelt gå tillbaka i dina papper och anteckningar och beräkna ditt underlag.

Vad är en hobbyverksamhet?

Det är en gråzon ibland när det handlar om hobby eller företagsverksamhet och vart drar man egentligen gränsen? Det som i särklass utmärker en hobby ifrån en företagsverksamhet är att hobbyverksamheten utväas efter arbetstid och på sin fritid. För att det ska klassas som en hobby istället för en företagsverksamhet bör det inte heller finnas ett vinstsyfte.

Så kom ihåg:

  1. Du gör din hobby på din fritid och exempelvis efter ditt jobb
  2. Du arbetar vid sidan av
  3. Det finns inget vinstsyfte i hobbyverksamheten

Ansvarsskyldighet eller näringsverksamhet

Det är i slutändan Skatteverket som gör en bedömning om din verksamhet. Några starka band som knyter ann till en näringsverket är följande:

  • Ingen temporär verksamhet – det finns långsiktiga planer på att driva verksamheten
  • En affärsplan finns
  • För att driva in kunder använder du dig av marknadsföring
  • Certifikat eller tillstånd har tecknats för att driva verksamheten
  • Du använder en specifik lokal för din verksamhet och det är här du i huvudsak driver din verksamhet
  • Du har finansierat vissa sker genom inköp eller satsningar som behövs för verksamheten

Relaterade sökningar för ansvarsskyldighet: skatta på hobbyverksamhet, får man sälja saker utan företag, sälja varor utan företag