Avtal

Ett avtal innebär en uppgörelse av en fysisk eller en juridisk person som tecknar ett rättsförhållande sinsemellan

Det finns både skriftliga och muntliga avtal och båda kan fungera som juridiska dokument och avtalsdokument. Den som inte har en förmåga att kunna ingå i ett avtal kan inte ingå i ett avtal. Detta kallas för rättshandlingsförmåga.

Synonymer:

  • Överenskommelse
  • Uppgörelse
  • Fördrag
  • Pakt
  • Traktat
  • Kontakt
  • Löfte

Framförallt finns det tre olika avtal i Sverige:

  1. Konsensualavtal
  2. Formavtal
  3. Realavtal

Ett konsensualavtal är den avtalsform som är den vanligaste. Exempelvis så går ett muntligt avtal i den här kategorin.

Ett formavtal är också relativt vanligt och då måste avtalet ske i skriftlig form. Ett muntligt avtal ingår inte i den här kategorin

Realavtal är en form av avtal som träder i bruk när den ena parten gör en form av prestation enligt avtalet. Ett realavtal kan exempelvis innebär att du åker på tunnelbanan. Då går du automatiskt in i ett avtal om att du ska betala för dig.

Relaterade sökningar på avtal: exempel, skriva, vad är ett, synonym