Bokföring

Bokföring innebär att du bokför affärshändelser som sker i ditt företag

Att bokföra handlar om att du ska kartlägga och rapportera om händelserna som sker i ditt företag. Det kan handla om in- och utbetalningar eller om du betalar en leverantörs-faktura. Enligt bokföringslagen ska du bokföra in- och utbetalningar senast vardagen efter händelsen. För andra ekonomiska händelser eller sådant som rör ditt företag ska du bokföra snarast möjligast. Läs mer om löpande bokföring och om hur du går till väga.

Synonymer till bokföring:

  • Ekonomisk redovisning
  • Löpande redovisning
  • Redovisning
  • Bokhålleri
  • Räkenskaper

Bokföring på engelska: accounting

Vad är bokföring

Bokföring innefattar ett ekonomiskt system för att hålla struktur och ordning på dina ekonomiska händelser. Som vi nämnt ovan utgör dessa händelserna verifikationer i form av registreringar. I slutet av året om du skött böckerna rätt kan du få ut ett årsbokslut eller årsredovisning. Det är en form av kvitto på dina affärshändelser under året.

Varför du bör bokföra

När du bokför kan du följa utvecklingen i ditt företag och se vart kostnaderna hopar ihop sig och därmed få möjligheten att göra eventuella åtgärder för att minska kostnaderna. Det kanske är så att lönerna måste finnas? Om du startar ett företag så ligger allt ansvar hos dig som företagsägare. Ett ansvar där löpande bokföring är en lag. Om du sköter din bokföring så kan du även enkelt redovisa för myndigheter som Skatteverket om de har några specifika frågor.

Är jag bokföringsskyldig?

Alla företagare är enligt lag bokföringsskyldiga. Det är inte bara aktiebolag som går under den här lagen utan det avser även handelsbolag, enskilda firmor och ekonomiska föreningar. OM du inte sköter din bokföring löpande kan du dömas för bokföringsbrott. Se därför till att sköta din bokföring på regelbunden basis.

Vilka lagar omfattar bokföringslagens regler?

Bokföringslagen omfattar alla som driver ett företag och därmed blir företagen uteslutande bokföringsskyldiga. Det finns även specifika regler om förenklade årsbokslut och de kan du i vissa fall nyttja om du driver en enskild firma. Om du vill få regler som handlar om årsredovisningen bör du läsa årsredovisningslagen.

Har jag ansvar för bokföringen?

I ett företag som drivs av en styrelse som i ett aktiebolag så är det styrelsen som har det yttersta ansvaret att se till att bokföringen är på plats. Även om det är styrelsen som är ansvariga så ligger delansvaret på VD och den personen som driver det operativa arbetet. Tänk även på att om du tar hjälp av en revisor eller liknande så är det fortfarande du som har huvudansvaret att alla papper är i sin ordning.

Du som driver en enskild firma är dessutom helt personligt ansvarig. Detta innebär vid en eventuell indrivning av en skuld så kommer de driva in den tills myndigheterna får pengarna. Du som privatperson kan nämligen inte gå i konkurs. Det kan ett aktiebolag göra. Det finns dock bra bokföringsprogram som gör det enklare för dig som företagare att hantera affärshändelserna.

Vad handlar god redovisningssed om?

I enkelhetens namn så fungerar god redovisningssed om att du sköter du bokföring enligt lagen. Det är inte Skatteverket som beslutar om redovisningen tillämpas inom god redovisningssed och det är inte heller Skatteverket som rätter reglerna. De som sätter reglerna framgår av bokföringsnämndens allmänna råd. Läs mer om redovisningssed.

Heter det redovisning eller bokföring?

Det är en vanlig fråga och det är inte heller så konstigt eftersom de betyder liknande saker. Redovisning används fokuserar mer på årsredovisning och andra rapporter som t.ex momsrapport osv. Medans bokföring handlar mer om när du utför själva registreringen av affärshändelserna.

Relaterade ord: vad är, lär dig, aktiebolag, debetkredit, enskild firma