Bokföringslagen

Bokföringslagen är en lag som innebär att du måste sköta din löpande bokföring

Bokföringslagen på engelska: the accounting act

Bokföringslagen sammanfattning

Bokföringslagen är lång och består av en rad olika komplexa kapitel som tar upp varje relevant stycke. Vi sammanfattar därför bokföringslagen på ett förenklat sätt nedan. De olika kapitlen är:

1 kap. Inledande bestämmelser

Det här kapitlet gör en presentation av lagen och så som den ser ut idag. Avsnittet tar även upp vilka begrepp och språk som bokföringen ska arkiveras på.

2 kap. Kretsen av bokföringsskyldiga

Det här kapitalet tar upp vilka som får skyldiga till bokföring samt vad som avser svenska och respektive utländska företag.

3 kap. Räkenskapsår

Vad är ett räkenskapsår? I det här kapitlet tar lagen upp vad som gäller kring längder och övriga bestämmelser

4 kap. Bokföringsskyldighetens innebörd

I det här kapitalet hittar du generella bestämmelser och vad du är skyldig till gällande bokföringen och även en förklaring på vad god redovisningssed innebär.

5 kap. Löpande bokföring och verifikationer

Här kan du läsa mer om när du måste bokföra en verifikation som senast samt generellt om verifikationer med mera.

6 kap. Hur den löpande bokföringen avslutas

I det här kapitlet beskriver lagen om hur dus ska redovisa ett slut på en bokföring. Du får även förslag på hur dessa ska presenteras.

7 kap. Arkivering av räkenskapsinformation m.m.

I det här kapitlet får du ingående information vad som gäller när du sparar din bokföring. Hur ska du gå tillväga? Vad ska sparas och vad är okej att slänga?

8 kap. Utvecklandet av god redovisningssed samt bemyndiganden

I detta kapitel får du en inblick i vilka som kan syssla med god redovisningssed och mer förtydligande om vad faktiskt god redovisningssed är för något. Vad innebär för dig?

9 kap. Överklagande

I det här kapitlet som är det sista så får du en inblick på vad som sker om man vill och kan överklaga ett beslut. Det kan vara så att du inte känner att det gått rätt till och att du vill pröva detta. Läs då här eller kontakta en jurist som är specificerad inom ämnet.

Vad är bokföringslagen?

Men för att du ska slippa gå igenom riksdagens komplexa texter ska vi försöka förklara bokföringslagen på ett enklare sätt:

En fysisk person som driver en enskild näringsverksamhet är enligt lagen bokföringsskyldig. Det inkluderar även aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar.

Varför finns det en bokföringslag?

Det är viktigt att du har koll på dina papper. Du vet väl vad dem säger om att du har det stökigt på skrivbordet så har du säkert samma ordning i ditt huvud – ett samlat kaos kan många säga. Det krävs helt enkelt mindre resurser för en myndighet eller en redovisningskonsult att granska en verksamhet om detta följs.

Vad innebär lagen?

Du ska löpande bokföra alla in- och utbetalningar som sker i ditt företag senast nästkommande vardag

  • Andra händelser ska du bokföra så snart du kan
  • Alla verifikationer måste ha bokföringsposter
  • Du måste spara din bokföring i minst 7 år
  • Du måste ha ett årsbokslut och en årsredovisning

Relaterade sökord till bokföringslagen: sammanfattning, vad är, verifikation, arkivering, faktura, kvitto