Bolagsskatt

Bolagsskatt innefattar den skatt som du som företagare betalar för företagets vinster

Ända sedan 2013 och till 2018 har bolagsskatten varit 22% och det är detta som är procentsatsen som du drar av på din vinst för att beräkna bolagsskatten. Formeln enligt nedan:

Resultat efter finansnetto * 0,22 = bolagsskatten

Bolagskatt 1970 till 2017, 2018 och 2019

Procent
Effektiv skattesats Lagstadgad skattesats
1970 14,1 52
1971 15,8 52,5
1972 13 53
1973 10,4 53,5
1974 8 54
1975 10,6 54,5
1976 14,3 55
1977 17,3 55,5
1978 12,6 56
1979 10,7 56,5
1980 7,3 57
1981 11,9 57,8
1982 11,7 57,8
1983 12 58,1
1984 10,9 56,6
1985 10,2 56,6
1986 16,4 56,6
1987 14,8 56,6
1988 18,2 56,6
1989 7,3 60,1
1990 13,8 53
1991 16,9 30
1992 5,4 30
1993 12,3 30
1994 13,9 28
1995 13,7 28
1996 15,8 28
1997 17,4 28
1998 16,1 28
1999 19,8 28
2000 25,8 28
2001 20,8 28
2002 16,6 28
2003 17 28
2004 20,4 28
2005 25,1 28
2006 23 28
2007 24,9 28
2008 20,4 28
2009 27,1 26,3
2010 24,4 26,3
2011 23,1 26,3
2012 22,5 26,3
2013 23,9 22
2014 22,2 22
2015 21,9 22
2016 22,5 22
2017 22,5 22

Det är dessvärre inte klart där utan det tillkommer även en vanlig skattesats som kallas för kapitalinkomstskatt. Företagaren kan således ta ut de bolagsbeskattade pengarna genom att beskatta som vanligt lön eller genom att beskatta som utdelning.

Lön beskattas med kommunalskatt (ca 28–34% upp till brytgränsen på 455 300 kr. Därefter beskattas du med en högre skattesats, Den ligger på runt 58%. Om du istället tar ut utdelning så beskattas du med 20%. Det är därför mer fördelaktigt med aktieutdelning om du vill skatta mindre.

Bolagsskatten har sänkts genom åren och på 70-talet så var den på runt 52% och sedan steg den till de högst nivåerna i slutet av 90-alet till 60,1 %. Sedan dessa har bolagsskatten sänks successivt och anledningen till detta är för att främja tillväxten. Det gynnar också stora företag såsom Spotify och andra stora globala spelare att stanna i Sverige.

Sänkt bolagsskatt 2019

Bolagsskatten ska från 1 januari 2019 sänkas från 22 % till 20,6 %. Hela skatten sänks dock inte på en gång utan det sker i två etapper till året 2021. Den stora anledningen till detta är för att försöka behålla de multinationella och stora bolagen och att de inte för ut stora vinster ur Sverige.

Relaterade sökningar bolagsskatt: 2017, 2018, 2019, Sverige, Europa, sänkt