Bruttoresultat

Bruttoresultat är ett resultat i företagets resultaträkning innan avdrag gjorts

Engelsk översättning: gross profit

Formeln för att räkna ut ett bruttoresultat är enkel och ser ut på följande vis:

Försäljningsintäkterkostnaden för den sålda varan = bruttoresultat

Bruttoresultat och användningsområden

Företag och andra intressenter använder formeln bruttoresultat för framförallt företag som säljer fysiska varor. Formeln används eftersom formeln utgår ifrån varans kostnad. Det är lättare att relatera till en direkt kostnad för en vara och en såld vara. Du kan även tänka att bruttoresultatet är resultatet för företaget före kostnaden för personalen.

Det finns ett antal olika nyckeltal som beskriver resultat och tänk att bruttoresultatet är överst i en pyramid och därefter kommer bruttomarginalen. Brutto är alltid innan avdrag. Bruttomarginalen visar istället marginalen för kostnaderna gentemot försäljningen.

Företagsledare tittar ofta på just bruttoresultatet och bruttomarginalen för att analysera företagets process. Det kan handla om hur företaget tillverkar produkterna, vilka råvaror som används eller vilka köp som företaget gör som blir kostnadseffektiva.

Låt säga att du ska öppna en bygghandel och Byggmax är din direkta konkurrent. Genom att titta på bruttoresultatet och bruttomarginalen kan du se ett mönster för din konkurrent och sedan tillföra de ändringar som du tror kan vara rätt.

Exempel på bruttoresultatet årsredovisning

Ett väldigt förenklat exempel på hur det kan se ut här följande:

Omsättning: 1 000 000 kr
Kostnader för den sålda varan: 800 000 kr
Bruttoresultat: 200 000 kr

Bruttomarginalen kalkyleras ut på följande vis:

200 000 / 1 000 000 = 0,2 * 100 = bruttomarginal: 20 %

Relaterade sökningar: rörelseresultat, engelska, ebitda, wiki, årsredovisning, formel