Budget

En budget innebär en plan på dina inkomster och utgifter

Synonymer: Ekonomisk kalkyl, finansplan, kostnadsplan, riksstat, stat
Översättning på engelska: budget

Vad är en budget?

En budget handlar om ett ekonomiskt begrepp som handlar om att du planerar dina inkomster och utgifter. Det är ofta privatpersoner eller företag skriver ner sin budget i ett dokument och ett vanligt program för att använda när man gör en budget är Excel. Oberoende på hur du gör din budget så kan det vara bra för att hålla koll på din ekonomi.

Det går att göra en budget både för privatpersoner och företag och i ett företag så vill man få en så tydlig bild som möjligt om vart företaget står ekonomiskt. Detta kan man sedan använda för att planera inför eventuella anställningar, tillväxtresor eller om man bör göra sig av med personal. Samma sak gäller när privatpersoner gör en budget. Det handlar om att få koll på ekonomin och därmed sina utgifter och inkomster.

Flera av de större bankerna har nu automatiskt implementerat en budgetkalkyl i sin internetbank. I verktyget kan du sedan kartlägga mönster på dina utgifter och intäkter.

Hur gör man en budget?

Går det att göra eller behöver man anlita extern expertis? Det beror helt och hållet på hur avancerad din budget är och om du ska göra det till ett företag eller som privatperson. Det kan också handla om företaget är stort eller mindre. Det är dock relativt enkelt om man ska göra en förenklad budget.

Som vi var inne på ovan så har de större bankerna automatiska kalkyler som kartlägger alla in- och ut transaktioner som görs på ditt bankkonto. Detta hjälper väldigt mycket eftersom du slipper kartlägga varje enskild händelse för hand. Om du ska göra en budget som privatperson rekommenderar jag att använda dessa som grund.

Budget exempel och mall

När du sedan kartlägger dina inkomster samt utgifter så ser du vad det blir kvar och även om du vill fördela om pengarna. Här nedan kommer ett exempel för en person som har en lön på 25 000 kr / månaden. Detta blir en årsinkomst på 280 000 kr.

Bruttolön 25 000
Skatt: 7750
Nettolön 16375
Hyra 5 000
Mat 2 000
Kläder 500
Träning 400
Hygien 200
Kollektivtrafik 1 000
Övrigt eller för att spara 9 100

Rörliga och fasta kostnader

Du har säkert hört någon gång att man bör hålla nere sina fasta kostnader. Men vad innebär en fast och en rörlig kostnad egentligen?

En fast kostnad är kostnader som uppkommer på regelbunden basis. En rörlig kostnad är det som inte återkommer regelbundet och kan variera något. Det kan jämföras med anläggningstillgångar och förbrukningsinventarier om man pratar om tillgångar.

Exempel på fasta kostnader

  • Hyran på lägenheten
  • Ränta på bostadslån
  • Försäkringar
  • Telefonabonnemang

Exempel på rörliga kostnader

  • Nöjen
  • Kläder
  • Mat
  • Restauranger

Anledningen till varför man säger att man ska hålla nere sina fasta kostnader är för att dessa är svårare att direkt påverka. Det går att självklart påverka dessa men det kräver ofta ett större engagemang. Det är exempelvis svårare att flytta än att skippa ett restaurangbesök.

Om du har kollat på lyxfällan någon gång så grundar de sitt upplägg på en sedvanlig budget. De skriver upp personernas inkomster med utgifter och berättar för personerna om vilka utgifter de har.

Anledningen till varför man gör en budget är för att identifiera ett ekonomiskt underlag så att man ser om man faktiskt har råd att gå på en restaurang eller inte. Om du inte har råd och ändå går på restaurangen kan du istället behöva låna pengar.

Relaterade sökord: vad är, privatekonomi, privat, förklaring, företag, hur gör man en, exempel, mall