Deflation

Deflation är motsatsen till inflation och innebär en förminskning av priserna i ett land

Synonymer till deflation:

  • Höjning av penningvärdet
  • Allmänt prisfall
  • Minskning av den ekonomiska aktiviteten

Vad är deflation?

Deflation innebär att prisnivån i ett specifikt land minskar. Som vi nämnde ovan så är deflationen motsatsen och deflationen innebär att prisnivån i ett specifikt land ökar. Det som påverkar en deflation är exempelvis om människor slutar köpa saker. Då leder detta nämligen till att företagen producerar mindre varor för det är ingen som köper dem. Detta i extrema fall blir en deflation.

deflation

Varför blir det så? Jo för om ingen spenderar sina pengar men har kvar dem så ökar värdet på varje enskild krona.

Går det att beräkna deflation?

Ja, det gör det faktiskt. Det finns en formel för det och det gör man genom följande att kalkylera KPI som står för konsumentprisindex. Formeln enligt följande:

((Index december 2018 – Index december 2017) / Index december 2016) x 100

Deflation konsekvenser

Det är inget som är bra med en deflation. Vi lever i ett samhälle som bygger att vi ska gå till jobbet och arbeta, betala skatt och sedan konsumera så att landet och världen fortsätter snurra. Det kan ibland lite motsägelsefullt eftersom at konsumera även påverkar vår miljö. Detta innebär att man hamnar i en ganska så märklig situation.

När väl en deflation stormar in innebär det att arbetsgivare som har personal får säga upp sin personal eftersom ingen handlar deras varor. Då kollapsar hela samhället som bygger på att man ska befinna sig i hjulet – arbeta, betala skatt och konsumera.

En deflation är inte så vanliga och det sker mer sällan än vanligt. Extrema deflationen sker väldigt sällan. Den senaste tidpunkten Sverige hade en deflation var i maj 2014.

Relaterade sökningar deflation: konsekvenser, inflation, riksbanken, arbetslöshet, Sverige, nackdelar, vad är