Ekonomisk förening

En ekonomisk förening ska koncentrera sig i fråga om medlemmarnas ekonomiska engagemang

På engelska: Economic association, Co-operative society

Vad är en ekonomisk förening?

För att du ska driva en ekonomisk förening kräver det tre personer eller företag. Ett typiskt exempel på en ekonomisk förening är en bostadsrättsförening eller en hyresgästförening. Vi tar att praktiskt exempel:

Du som äger en bostadsrätt är idag medlem i en förening som kallas för bostadsrättsförening. Du betalar varje månad en avgift till bostadsrättsföreningen vilket framgår i stadgarna för föreningen. Du som enskild individ är inte ansvarig för hela föreningen utan du riskerar eller ansvarar endast för din del i föreningen. Därför är en ekonomisk förening en grupp eller organisation som driver en verksamhet men som medlemmar deltar i och drar nytta av.

Här kommer en komplett lista på krav som ligger för en ekonomisk förening:

  • En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomi. Föreningen måste hela tiden tänka på medlemmens bästa och inte tänka på sig själv eller en grupp medlemmar.
  • Föreningen ska driva en ekonomisk verksamhet.
  • Föreningen ska ha minst tre medlemmar som inte är investerande medlemmar.
  • Föreningen ska ha en styrelse med minst tre personer som företräder medlemmarna.
  • Föreningen ska ha en revisor som är kunnig för sitt uppdrag.
  • Styrelsen och revisorn väljs av föreningsstämman.
  • Ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga och måste upprätta årsredovisningar även om ingen eller liten verksamhet bedrivs i föreningen. Dessa är offentliga och stora föreningar ska självmant skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket.
  • Om du vill avveckla en ekonomisk förening kan det ske genom en likvidation, förenklad avveckling, sammanslagning (fusion) eller konkurs.

Fördelar ekonomisk förening

Du som enskild medlem drar nytta av verksamheten. Det kan handla om att du får bo i ett hus som du vanligtvis inte skulle kunna ha råd med men genom en förening som tar de större kostnaderna får du möjlighet att bli medlem.

Det finns inga regler på att vägra inträde om inte den potentiella medlemmen uppfyller stadgarnas regler

Du som medlem har en röst. Man kan jämföra det med ett politiskt val. Din röst är värd mycket och föreningar bygger på samma demokrati som vi har i Sveriges politik

Möjlighet till brutet räkenskapsår som kan tillföra en del fördelar. Exempelvis om man fördelar sin utbetalda lön under två år istället för ett. Men det är marginella skillnader för personen som vill spara i skatt.

Nackdelar ekonomisk förening

En ekonomisk förening har inte samma klang som ett aktiebolag. Det låter helt enkelt bättre med ett aktiebolag än en ekonomisk förening.

Eftersom du inte kan neka inträde till en specifik medlem i en ekonomisk förening så förlorar du kontrollen som du istället i ett aktiebolag har 100% kontroll över.

Relaterade sökningar till ekonomisk förening: exempel, vinst, fördelar, nackdelar, förkortning, ansvar