Engångsskatt

Engångsskatt är en skattesats som du får betala vid ersättningar som inte sker regelbundet.

Har du råkat ut för en engångsskatt? Då är det sannolikt att du antingen fått utbetalt en bonus, semesterersättning, tantiem, livränta, avgångsvederlag eller en provision. Dessa beskattas nämligen med en engångsskatt.

För att gå in lite djupare på engångsskatt så innebär det att du har fått någon form av utbetalning som du inte får utbetald regelbundet.

Exempel på engångsskatt

Låt säga att du arbetar som säljare. Du har en fast lön på 40 000 kr som betalas ut varje månad till dig oavsett om du inte säljer något. Detta brukas i säljyrken kallas för grundlön. Som tillägg har du fått en målbudget som du ska förhålla dig till och det är att du ska sälja för 100 000 kr varje månad i ett kvartal. Om du lyckas med det kommer du få en bonus utbetald på 20 000 kr.

Du börjar bli varm i kläderna på jobbet och du lyckas efter 12 månader sälja din målbudget. Nästkommande månad får du därför utöver din vanliga grundlön en bonus utbetald. Din engångsskatt varierar beroende på hur mycket du har tjänat under året och här följer den vanliga beskattningstrappan som Skatteverket baseras sina skatter på:

  • 0 – 19 246 = 0 %
  • 19 247 – 61 600 = 10 %
  • 61 601 – 133 700 = 23 %
  • 133 701 – 367 600 = 30 %
  • 367 601 – 468 700 = 33 %
  • 468 701 – 616 000 = 53 %
  • 616 001 – 675 700 = 56 %
  • 675 701 – 1 514 400 = 61 %
  • 1 514 401 – = 58 %

I exemplet ovan har din grundlön under året varit 40 000 kr och om vi multiplicerar den summan med 12 månader får vi bruttolönen 480 000 kr. Utöver detta betalas bonusen ut eftersom du har klarat din målbudget och du erhåller utöver din grundlön 20 000 kr. Enligt tabellen ovan så ligger du i i nivån som är fetmarkerad, det vill säga från 468 701 – 616 000 och ska då betala 53% skatt på dina 20 000 kr. Du erhåller då 9 400 kr av den totala bonusen på 20 000 kr och du betalar 10 600 kr i skatt.

Är du pensionär? Engångsskatten skiljer sig något för pensionsinkomster. Läs gärna på Skatteverkets hemsida för mer information.

Om du inte är anställd av arbetsgivaren som du ska få engångsbeloppet av ska arbetsgivaren enligt Skatteverket betala 30% av beloppet i preliminärskatt. Men eftersom du alltid är personlig ansvarig för in egen skatt kommer tabellen ovan ändå sättas i bruk.

I det stora hela spelar det inte så stor roll. Du kommer skatta det du ska enligt tabellen och det spelar ingen roll om du skattar 53% eller 33% direkt. I deklarationen kommer allt bli klart och tydligt och det finns inga risker för att det blir fel.