Extern redovisning

En extern redovisning handlar om att återge ett företags resultat

Engelsk översättning: Financial accounting

Vad är extern redovisning?

När du redovisar företagets händelser som även kallas för bokföring så är detta uppdelat i två olika fack – intern och extern redovisning.

Intern redovisning innebär företagshändelser och bokförda händelser som riktar sig till interna personer inom företaget. Extern redovisning är motsatsen och är till för personer utanför ditt företag.

Exempel på detta kan vara:

  • Aktieägare
  • Eventuella investerare
  • Analytiker
  • Myndigheter som Skatteverket

Den stora skillnaden mellan de olika facken är att den externa är satt enligt lag och den interna kan användas på valfritt vis så länge redovisningen görs. Den externa redovisningen ska innehålla vissa saker och det är det ett krav på.

Exempel på vad den ska inkludera är:

  • Bokföring
  • Årsredovisning
  • Balansräkning

Ibland kan det vara svårt att förstå ekonomiska begrepp och om du är i behov av mer hjälp bör du ta kontakt med en redovisningskonsult. Men nu vet du förhoppningsvis skillnaden på intern och extern redovisning och kan navigera dig lättare till den hjälp du behöver.

Relaterade sökningar: sammanfattning, att förstå, wiki