F-skatt

F-skatt är en form av skatt som betalas av en företagare som driver en näringsverksamhet

Engelska: class F tax

Vad är F-skatt?

F-skatt står för företagsskatt och F-skatt är en skatt som du som företagare betalar om du driver ett företag. F-skatten är en preliminär skatt vilket innebär att det är du som beräknar detta och sätter underlaget för skatten. Låt säga att du tror att ditt företag kommer gå med 100 000 kr i vinst. Då får du skriva in det och då räknar Skatteverket ut vilken summa per månad som du kommer skatta. Det är först vid årsbokslutet som du ser vad du ska betala exakt i skatt och därmed blir F-skatten preliminär.

Det fungerar egentligen på samma sätt som din deklaration. Din arbetsgivare sätter en skattesats på dig som arbetstagare. Denna är också preliminär eftersom arbetsgivaren vet egentligen inte om du arbetar på ett annat ställe och då kanske den första arbetsgivaren behöver betala en högre skattesats för dig, eftersom du har en högre årsinkomst. Det är i deklarationen som dina inkomster summeras ihop och det är här du ser vad du ska betala i slutgiltig skatt. Om man har betalat in ett underskott som privatperson så kan du få betala restskatt.

F-skatt enskild firma

Om du ska registrera en enskild firma så måste du ansöka om en F-skatt. Du kan också ansöka om FA-skatt. Du gör din ansökan i samband med registreringen av företaget och du kan enkelt göra båda sakerna via verksamt.se. Att ansöka om F-skatten är kostnadsfritt men du måste bli godkänd för att kunna fakturera inom ditt företag. Du kan ansöka både online på verksamt.se och via en fysisk blankett.

F-skatt aktiebolag

Om du ska registrera ett aktiebolag måste du också ansöka om en F-skatt. Du uppger även är likt som du gör för den enskilda firman om hur mycket pengar du tror att du kommer gå med vinst. Därefter beslutas det om en summa som du kommer betala i preliminär skatt varje månad – en så kallad F-skatt.

Måste man ha F-skatt?

Det finns inget krav på att man måste ha en F-skatt. Det är faktiskt upp till köparen att undersöka detta. Det är därför det finns et krav att det ska stå på fakturorna man skickar att företaget har en godkänd F-skatt sedel. Om företaget som skickar en faktura till dig och skriver på fakturan att F-skatt finns så handlar du i god tro och du åker därmed inte på några straffavgifter. Däremot om F-skatt texten saknas kan du få kompletterande avgifter som du måste betala.

Så här står det i skatteförfarandelagen, 10 kap och paragraf 12:

12 § Den som betalar ut ersättning för arbete får godta en uppgift om godkännande för F-skatt från mottagaren om den lämnas i en handling som upprättas i samband med uppdraget och som innehåller nödvändiga identifikationsuppgifter för utbetalaren och mottagaren.

Om utbetalaren känner till att en uppgift om godkännande för F-skatt är oriktig, får den inte godtas.

Relaterade ord: Vad är, aktiebolag, enskild firma, kontrollera, måste man ha, procent,