Faktura

En faktura är kort och gott ett betalningskrav som skickas från ett företag till ett annat, alternativt från ett företag till en privatperson.

Fakturor kan idag vara både fysiska och digitala. Oavsett vilket är det dock ett dokument innehållandes ett betalningskrav. Låt oss anta att du driver ett företag, för vilket du varit tvungen att köpa in en kaffemaskin till kontoret. Något som medfört en kostnad på 4 500 kronor. Det företag som du köpte in maskinen ifrån skickar därför dig en faktura på avtalat belopp.

Som privatperson kanske du har valt att handla på nätet och valt betalningsmetoden faktura. Du får då en fysisk eller elektronisk dokumenthandling som b.la. berättar vad du köpt, vilket belopp du måste betala och till vem. Men mer om vad en faktura ska innehålla senare.

Att skriva faktura

De som bedriver en näringsverksamhet och genomför momspliktiga försäljningar ska använda sig av fakturor. Fakturorna ska dessutom märkas med ett nummer, vilket ska ge i kronologisk ordning. Den första fakturan du skickar ska således märkas med 1, den andra med 2, den tredje med 3 osv.

Vad ska en faktura innehålla? 

Denna handling regleras i enlighet med mervärdesskattelagen (1994:200) och måste innehållande dessa uppgifter:

  • Vilket datum som fakturan har skapats.
  • Ett fakturanummer (kom ihåg den kronologiska ordningen)
  • Namnet på både säljare och köpare.
  • Vilket momsregistreringsnummer som säljarens företag har.
  • Information om den vara eller tjänst som sålts.
  • Vilket datum som varorna såldes eller tjänsten genomfördes.
  • Ifall betalningen har genomförts i förskott ska det framgå ett betalningsdatum.
  • Tydligt beskattningsunderlag för varje momssats (ex. och inkl. moms).
  • Pris per enhet.
  • Vilken skattesats som används och vilken moms som ska betalas (använd vårt verktyg för att räkna ut moms).