Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden är en av två möjliga sätt att sköta sin bokföring.

I Sverige finns det två olika sätt att sköta sin bokföring. Det förstnämnda alternativet kallas för faktureringsmetoden medan det andra kallas för kontantmetoden. Vilken metod man ska använda för sitt bolag är helt upp till näringsidkaren. De allra flesta företagare börjar med att bruka kontantmetoden, men växer företaget och blir allt för stort finns inget annat val än att använda faktureringsmetoden.

Vad är faktureringsmetoden?

Om ditt företag tillämpar löpande bokföring kan du med fördel använda dig av faktureringsmetoden. Något som innebär att du bokför fakturorna två gånger. Kundfakturorna bokförs vid det tillfälle dem skapas och leverantörsfakturor bokförs när de mottages. Betalningar bokförs separat.

Byta från kontantmetoden till faktureringsmetoden

Som nämnts tidigare börjar de flesta företagare att använda sig av kontantmetoden. Bolag med en omsättnings som överstiger 3 miljoner kronor är dock tvungna att byta från kontantmetoden till faktureringsmetoden. Det är också ”best practice” att använda den i ett aktiebolag.

Faktureringsmetoden exempel 

Nedan hittar du ett klassiskt exempel på hur man bokföringen genomförs med hjälp av faktureringsmetoden:

faktureringsmetoden