Fastighetsavgift

Fastighetsavgiften är en avgift som blev ersatt av fastighetsskatten

Engelsk översättning: Property tax

Vad är fastighetsavgift?

Du har säkert någon gång hört talas om fastighetsskatten och debatten kring detta. Den 1 januari 2008 slopade man fastighetsskatten och den blev då ersatt av en kommunal avgift. Fastighetsavgiften är således uppdelat i två delar – en kommunal fastighetsavgift och en statlig fastighetsavgift.

Kommunal fastighetsavgift

Om du äger en fastighet ska du betala en kommunal fastighetsavgift. Vad kostar den kommunala fastighetsavgiften? Varje år får du betala 0,75 av taxeringsvärdet. Om däremot ditt taxeringsvärde är under 988 267 (räknat för 2017) så blir avgiften lägre. Det är viktigt att notera att detta gäller även om du köper en stuga/fritidshus. Det finns också en uppdelning inom småhus och bostadslägenheter med ett högsta belopp. På småhus är det ett maxtak på 7412 kronor och för en ett hyreshus som har bostadslägenheter får du betala max 1268kr per år.

Statlig fastighetsavgift

Den kommunala fastighetsavgiften läggs på småhus och hyreshus men den statliga fastighetsavgiften betalas av de personerna som äger vissa specifika andra fastigheter. Summan du får betala för den statliga skatten är 1% av taxeringsvärdet för fastigheten. Exempel på när du får betala statlig fastighetsavgift avser obebyggda tomtmarker.

Varför?

Detta ska främja nyproduktioner då fastighetsavgiften är subventionerad eller slopad de första 15 åren. Så den stora anledningen till varför det finns en fastighetsavgift är just därför. För att främja att det byggs mer hus.

Relaterade sökord: kommunal, 2018, 2019, bostadsrätt, hyreshus, när betalas