FIFO

FIFO är en värderingsprincip som används vid värdering och bokföring av ett bolags lager.

FIFO är en förkortning för first in first out. Som nämnts ovan är det en värderingsmetod som används vid värdering och bokföring av lager. Metoden bygger på att de varor som köpts in först (first in) också ska säljas först (first out).

När räkenskapsåret väl börjar lida mot sitt slut och det är dags att genomföra ett bokslut, kan man därför anta att de varor som finns kvar i lagret också är de som köpts in sist.

FIFO-metoden – exempel

Låt oss anta att ett bolag som tillhandahåller ljuslyktor har genomfört följande inköp under årets gång:

Månad Produkt(er) Antal Styckpris (kr)
januari ljuslyktor 500 20
mars ljuslyktor 500 20
augusti ljuslyktor 500 20
oktober ljuslyktor 500 23

Efter att ha kontrollerat hur försäljningen sett ut under året, kommer man fram till att antalet sålda ljuslyktor uppgår till 1 200 stycken. Något som resulterar i att man fortfarande har 800 stycken kvar i lager.

För att beräkna värdet på dessa 800 kvarvarande ljuslyktor, använder man sig av FIFO metoden. Med tanke på att de lyktor som finns kvar borde ha köpts sist, det vill säga i oktober och augusti, ser beräkningen ut på följande sätt:

Inköp av 500 lyktor i oktober = 11 557 kr (500 st x 23 kr).

Kvarvarande lyktor från inköp i augusti = 6 000 kr (300 st x 20 kr).

Det totala lagervärdet vid räkenskapsårets slut är således 17 557 kr (11 557 kr + 6000 kr).

Fördelar med FIFO-metoden

Men varför ska man egentligen använda denna värderingsmetod? Jo, förutom att FIFO är nödvändig för att sköta redovisningen korrekt, finns det många andra fördelar med metoden. Nedan redogör vi för två av dem:

  • Du säkerställer att produkterna produceras och förbrukas i rätt ordning. Något som är extra viktigt vid försäljning av exempelvis matvaror som har ett utgångsdatum.
  • Du får möjlighet att spåra och upptäcka eventuella kvalitetsproblem på ett enkelt sätt.

PS! Om du vill lära dig mer om bokföring och bokslut, kan du med fördel läsa våra blogginlägg om: