Fond

En fond innefattar flera olika värdepapper (aktier) som ägs av ett flertal investerare

Synonymer:

  • Reserverade tillgångar
  • Grundkapital
  • Kapital
  • Grundsumma
  • Stiftelse
  • Donation
  • Förråd
  • Rikedom

Engelsk översättning: fund

Vad är en fond?

En definition av en fond skulle jag säga är tillgångar som avsatts för ett visst syfte eller en samling av värdepapper som man kan äga och handla i.

Du kanske har hört att man inte ska lägga alla ägg i samma korg? Det ordspråket innebär att om man tappar korgen så är risken ganska stor att alla ägg går sönder. Om man istället portionerar ut äggen på flera människor och olika korgar så minska risken. Detsamma gäller för en fond eftersom de olika värdepapperna som finns i fonden är oftast fördelade på olika branscher och risker.

Det finns även andra betydelser för ordet fond och det exempelvis innebär en form av en vägg. Du kanske har hört talas om fondvägg? En annan vanlig betydelse och som används med lite komik inom finansiella inlägg är matfonden. En fond kan man få genom att koka ben, skrov eller fiskben. Detta använder man därefter i maten för att förstärka upplevelsen och smaken.

Hur fungerar en fond?

Vi man börja med att förklara vem som hanterar en fond och vem som står bakom fonden. Högst upp i pyramiden hittar du ett fondbolag. Fondbolaget utsätter oftast (inte alltid) en förvaltare av varje enskild fond.

I fonder finns det inget courtage utan oftast (inte alltid) betalar du en förvaltningsavgift. Se det som ett arvode för att någon med kunskap och expertis inom ekonomi och specifikt fonder.

När du köper en fond så är du inte ensam om att äga fonden utan du blir en form av delägare till fonden som du sparar i. Lite som en bostadsrättsförening. För kapitalet kommer in från alla som investerar köper därefter fondförvaltaren värdepapper.

Värdet på en fond

En fond skiljer sig lite från en aktie när ett värde beräknas och i en go så utgår man från ett begrepp som heter NAV. NAV står för Net Asset Value och det här värdet kalkyleras varje enskild dag. Värdet på fonden sätts därefter genom att summera ihop alla värdepapper eller tillgångar och därefter dra av arvodet som förvaltaren tar, den så kallade förvaltningsavgiften. Därefter delas detta med andelarna i fonden (ägarna).

En vanlig investering är att man investerar i aktiefonder och det innebär helt enkelt en blandning av olika aktier som är sammansatt till en fond. Varför ska man nu göra det och inte bara investera i en aktie eller ett par stycken? Det handlar om riskspridning och en fond kan också göra det möjligt för dig att blanda svenska och utländska innehav.

Relaterade sökningar: vad är, synonym, wiki, definition, hur fungerar en, 2018