Företagsförvärv

När ett bolag köps upp av en annan aktör kallas detta för ett företagsförvärv.

Det är inte ovanligt att ett företag köper upp ett ANNAT bolag. Något som i juridikens värld brukar benämnas som ett företagsförvärv. Att genomföra denna typ av köp är komplext och innehåller en mängd olika delar. Både när det kommer till det affärsmässiga – att sätta rätt värde på bolaget – men också när det kommer till det juridiska.

Oftast krävs det juridisk kompetens vid ett företagsköp eftersom det inkluderar allt ifrån bolagsrätt och finansrätt till konkurrensrätt, arbetsrätt, skatterätt och immaterialrätt. I många fall sker affären via en så kallad företagsförmedlare, vilken har både affärsmässig och juridisk kompetens.

Inkråmsförvärv eller komplett uppköp?

Det finns dock två olika sätt att genomföra ett företagsförvärv på. Ett alternativ är att köpa ett företag i sin helhet. Det vill säga alla deras rättigheter, skyldigheter och affärshemligheter.

Ett annat alternativ är att göra en så kallad inkråmsöverlåtelse eller inkråmsförvärv. Detta innebär att verksamheten fortsätter bedrivas som tidigare men med en ny ägare. Vid en inkråmöverlåtelse köper man alltså bolaget ”innehåll”, vilket inkluderar allt ifrån utrustning, maskiner, lager, kundregister, immateriella rättigheter och andra tillgångar som bolaget kan besitta.

Om du vill lära dig mer om företagsaffärer och förvärv, kan du med fördel läsa våra tidigare artiklar: