Förmögenhetsskatt

I Sverige fanns det under perioden 1947–2007 en skatt som kallades för förmögenhetsskatt. Denna innebar att privatpersoner med en förmögenhet som översteg 1,5 miljoner skulle beskattas med ytterligare 1,5 procent.

Den svenska förmögenhetsskatten såg dagens ljus 1947. Skatten, som betalades av privatpersoner, innebar att de med en förmögenhet som översteg 1,5 miljoner för singlar, respektive 3 miljoner för sambos, blev tvungna att betala ytterligare 1,5 procent i skatt.

Denna siffra baserade sig på samtliga privata tillhörigheter såsom pengar på banken, taxeringsvärdet på fastigheter, aktier och fordon. Likt de flesta regler innehöll den dock en del kryphål, vilket gjorde det möjlighet att placera sina förmögenheter i tillgångar som inte beskattades. Till de tillgångar som inte omfattades av denna skatt hörde jordbruks- och skogsfastigheter. Även en del antikviteter gjorde att man kunde slippa undan skatten.

När moderaterna med Fredrik Reinfeldt i spetsen kom till makten, avskaffade man den svenska förmögenhetsskatten i januari 2007. Sverige var då ett av de få länder i Europa som fortfarande hade kvar denna typ av beskattning. Efter vårt avskaffande är Spanien det enda landet inom EU som fortfarande har en förmögenhetsskatt.

I början av 2018 öppnade dock det socialdemokratiska styret med Stefan Löfven i spetsen upp för ett återinförande av förmögenhetsskatten. Ett yttrande som fick hård kritik och som vid årets slut inte vunnit laga kraft.

Nedan kan du se hur stora intäkterna från förmögenhetsskatten var mellan åren 1995–2007, samt hur stor andel av de totala skatteintäkterna detta motsvarade:

År Miljoner kr Andel av de totala skatteintäkterna (%)
1995 2855 0,33
1996 3144 0,34
1997 3584 0,37
1998 5147 0,49
1999 5453 0,49
2000 6027 0,51
2001 8590 0,73
2002 8223 0,7
2003 6493 0,53
2004 3934 0,3
2005 4897 0,36
2006 6142 0,43
2007 0 0

Källa: ESV och SCB.