Förvaltningsberättelse

En förvaltningsberättelse är en del av ett bolags årsredovisning, i vilken viktiga händelser som inte kan kommenteras i balans- eller resultaträkning kan kommenteras tas upp. Med andra ord händelser som är viktiga för att bedöma företagets ställning och resultat. 

I enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) måste bolagets årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse. Denna reglerar också vad berättelsen ska innehålla.

För att lära dig mer om vad en förvaltningsberättelse är, vad den ska innehålla, varför den är viktig samt exempel på hur den kan se, kan du med fördel läsa vår djupgående artikel om förvatlningsberättelse.