Fullmakt

En fullmakt är ett avtal som gör det möjligt för en privat- eller juridiskperson att företräda någon annan. Det kan exempelvis handla om utbetalningar, inköp eller signering av kontrakt.

Den person som lämnar ifrån sig en fullmakt till någon annan kallas för en fullmaktsgivare eller huvudman. Den andre parten, som tilldelas fullmakten, benämns istället som fullmaktstagare, fullmäktig eller ombud.

Beroende på vad fullmakten innefattar kan den vara begränsad till ett särskilt område eller ärende, alternativt till en viss tidsperiod. Den kan dock även vara icke tidsbestämd, vilket innebär att den är giltig fram tills att den återkallas. Var dock väldigt noga med vem du väljer att lämna ut en fullmakt till. Särskilt om den inte är tidsbegränsad.

Olika typer av fullmakter 

De olika typer av fullmakter som finns är:

  • Ställningsfullmakt (reglerad enligt lag 10 § 2 st AvtL)
  • Meddelande till tredje man (reglerad enligt lag 13 § AvtL)
  • Kunggörelsefullmakt (reglerad enligt lag 14 § AvtL)
  • Skriftlig fullmakt (reglerad enligt lag 16 § AvtL)
  • Prokura (reglerad enligt lag 1974:158)
  • Toleransfullmakt (ej reglerad enligt lag)
  • Kombinationsfullmakt (ej reglerad enligt lag)