Gäldenär

En gäldenär är en person eller ett företag som står i skuld till någon annan. Det kan antingen handla pengar eller också om varor som någon sålt men inte lämnat ut till köparen.

Gäldenär är ett juridiskt begrepp. Precis som nämnts ovan används det för att beskriva en person eller företag som har en skuld till någon annan. Även detta kan vara till en person eller ett bolag. Denna part brukar kallas för borgenär. Det vill säga den som har lånat ut pengar eller köpt en vara. Det finns nämligen två typer av gäldenärer, så lått oss reda ut skillnaden mellan dessa:

Definitionen av en penninggäldenär

Precis som namnet antyder är en penninggäldenär någon som har en skuld bestående av pengar. Detta är den allra vanligaste typen av gäldenär.

Definitionen av en naturgäldenär

Det finns även en annan typ av gäldenär. Den så kallade naturgäldenären. Till skillnad från ovanstående typ, är detta någon som antingen sålt en vara eller tjänst utan att leverera eller utföra denna.

Exempelvis kan en bilhandlare som sålt en bil utan att ha levererat den enligt avtal stå som naturgäldenär. Så fort bilen har levererats står denne inte i skuld längre.

På samma sätt kan någon som sålt en tjänst men inte utfört den stå som naturgäldenär. Så fort tjänsten har utförts enligt avtal står denne inte i skuld längre.