God redovisningssed

Att visa god redovisningssed innebär att man följer rådande redovisningslagar samt vedertagen praxis.

God redovisningssed ska helst följas av redovisningsbyråer och redovisningskonsulter. Vad denna sed egentligen innefattar kan verka luddigt, men som nämnts ovan innebär det i korta drag att lagar och praxis ska följas.

I årsredovisningslagen (1995:1554) finns inga egentliga regler för hur en redovisning ska upprättas eller vad den ska innehålla. Istället är det Bokföringsnämnden som har det största ansvaret för denna sed, dess innehåll och hur den utvecklas.

Det finns även andra organisationer som kommer med rekommendationer på hur en redovisning ska upprättas och vad den ska innehålla. Exempel på dessa är Sveriges Redovisningskonsulter Förbund (SRF), Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) samt International Accounting Standards Board.

För att säkerställa att redovisningsbyråer och konsulter följer lagar och regler samt visar god redovisningssed, har SRF och FAR utformat ett system som går under namnet Reko redovisning. För att lära dig mer om detta kan du med fördel läsa vår tidigare artikel som handlar om just Reko redovisning.

Varför är det viktigt att följa god redovisningssed?

Att arbeta i enlighet med denna sed är viktigt av många anledningar. Dels för att du kan begå brott mot den och därav bli tvungen att betala böter (mer om det senare), men också för att det säkerställer att arbetet som utförs är kvalitativt. Något som är fördelaktigt både för beställaren (bolaget) samt byrån eller konsulten som genomför årsredovisning.

Brott mot god redovisningssed 

Vid räkenskapsårets slut är samtliga företag tvungna att sammanställa en årsredovisning, vilken sedan granskas av revisorer. Detta görs för att kontrollera så att den har gjorts på ett överskådligt sätt som följer god redovisningssed. Har denna inte följts kan det leda till böter för företaget i fråga.

Det bästa tipset vi kan lämna dig med för att säkerställa att seden följs, är att anlita en auktoriserad redovisningskonsult som tillämpar Reko redovisning.