Hobbyverksamhet

En hobbyverksamhet är någonting som bedrivs av en individ, så kallad hobbyidkare, på fritiden. Detta är alltså inte personens huvudsakliga syssla samtidigt som hobbyverksamheten bedrivs utan något vinstsyfte.

Vad som anses vara en hobby- respektive näringsverksamhet kan många gånger vara svårt att avgöra. Det hela är nämligen inte enbart en pengafråga – det är tillåtet att tjäna pengar på din hobby, utan att det anses som en näringsverksamhet. Men vad är egentligen skillnaden mellan de två?

Exempel på hobbyverksamhet 

Vanliga bestyr som brukar falla under kategorin hobbyverksamhet är:

 • Tillverkning av slöjdetaljer
 • Bi- och trädgårdsodling
 • Djuruppfödning
 • Jakt och fiske
 • Hästtransport

Så länge det inte är din huvudsakliga sysselsättning, du ägnar tid åt det på fritiden, samt att du gör det utan vinstsyfte.

När du bedriver en hobbyverksamhet har du ingen rätt till F-skatt samtidigt som du inte heller är bokföringsskyldig. Å andra sidan är du tvungen att spara andra uppgifter såsom anteckningar, räkningar och kvitton. Något som med andra ord innebär att du är anteckningsskyldig.

Exempel på näringsverksamhet 

En näringsverksamhet kan vara i princip vad som helst. Du kan till och med bedriva denna typ av verksamhet inom samma område som din hobbyverksamhet. Skillnaden är dock att näringsverksamheten i sådana fall är:

 • Din huvudsakliga sysselsättning
 • Att den bedrivs med ett tydligt vinstsyfte
 • Att det finns en affärsplan eller liknande
 • Att du marknadsför din verksamhet för att attrahera nya kunder
 • Att du innehar eventuella tillstånd om sådana behövs
 • Att du har köpt eller också hyr lokaler som är enkom avsatta för verksamheten

Notera att det inte räknas som en näringsverksamhet om du utför enstaka uppdrag.

Skatt på hobby- respektive näringsverksamhet

Den kanske största frågan när det kommer till att skilja dessa två verksamheter åt, är skatten. Även om kvalitén och typen av uppdrag kan vara densamma, beskattas de ändå olika.

Vid de fall som en hobbyverksamhet får pengar över, ett så kallat överskott, beskattas den under inkomstslaget tjänst. En näringsverksamhet å andra sidan, beskattas alltid under inkomstslaget näringsverksamhet.