Holdingbolag

Ett holdingbolag är ett bolag som inte själv bedriver någon verksamhet, utan istället äger aktier och andelar i andra företag. En annan vanlig benämning är moderbolag.

Ett holdingbolag låter proffsigt. Nästan som att det skulle vara en helt egen bolagsform. Så är däremot inte fallet. Ett holdingbolag är ett helt vanligt aktiebolag med avsikt att inte bedriva någon egen verksamhet. Istället har man för avsikt att äga aktier och andelar i andra bolag, så kallade dotterbolag, vilka bedriver verksamhet.

Fördelar med ett holdingbolag

Det finns många fördelar med att starta och äga aktier via ett holdingbolag. Nedan redogör vi får några av dem:

  • Enklare skatteregler – Det finns många skatter som blir mindre ifall du äger ett holdingbolag. Bland annat kan du sälja av ett dotterbolag inom koncernen utan att betala någon som helst skatt. Notera dock att detta endast är möjligt om holdingbolaget tar över hela ägandet av bolaget som ska säljas.

 

  • Möjlighet att ta ut aktieutdelning enligt förenklingsregeln – Som ägare i ett holdingbolag har du möjlighet att ta ut upp till 160 000 kronor i utdelning, vilka du endast behöver betala en 20% skatt på. Kontrollera dock vilka nuvarande regler som gäller eftersom de kan förändras.

 

  • Bättre kapitalskydd (möjlighet att skydda tidigare års upparbetade vinster) – Att behålla vinster i ett dotterbolag kan vara riskabelt. Genom att istället placera dessa vinster i ett holdingbolag får du bättre kapitalskydd.

 

  • Om du äger aktier i flera bolag går det att låna pengar mellan dem – Genom att bilda en koncern innehållande flera dotterbolag har du möjlighet att låna pengar från ett bolag till ett annat.

Starta ett holdingbolag

Som nämnts tidigare är det väldigt enkelt att starta ett holdingbolag. Du börjar med att starta ett aktiebolag, vilket kräver en kontantinsats om 50 000 kronor. En summa som utgör aktiekapitalet i bolaget. I bolagsordningen anger du sedan vad bolaget ska göra. Med andra ord äga aktier eller andelar i andra företag.

Det räcker dock inte med endast ange detta i bolagsordningen. För att räknas som ett legitimt holdingbolag gäller det också att det äger aktier eller andelar i ett eller flera dotterbolag. Detta kan vara antingen nya eller befintliga bolag.

Innan du startar ett holdingbolag rekommenderar vi dig dock att rådfråga en revisor, redovisningskonsult eller rådgivare om situationen. De kan komma med värdefulla insikter om hur du går tillväga för att starta ditt holdingbolag på rätt sätt, samt med bästa möjliga förutsättningar.