Inkasso

Inkasso är en term som används för att beskriva ett hot om en potentiell åtgärd från en borgenär (någon son lånat ut pengar) riktat mot en gäldenär (någon som har lånat pengar).

En person som har lånat ut pengar eller annat kapital till någon kallas för borgenär. Motsatsen till en borgenär är en gäldenär. Med andra ord den person som har lånat pengar.

Vid lån skrivs oftast ett avtal, vilket antingen avser ett datum som lånet i sin helhet ska vara betalt. I annat fall kan det skrivas ett avtal som inkluderar en avbetalningsplan. Med andra ord att delar av lånet plus ränta ska återbetalas kontinuerligt.

I ett läge där gäldenären bryter detta avtal kan borgenär skicka ett så kallat inkassokrav. Något som bäst kan beskrivas som ett hot om åtgärd. Efter att gäldenären har mottagit detta krav kan han eller hon bestämma sig för att gå med på att fortsätta betalningen enligt avtalet eller också bryta det.

Ignoreras inkassokravet kan borgenären skicka vidare ärendet till Kronofogden för att på så sätt få till en rättslig åtgärd. Ärendet avgörs därefter i rätten.