Inventarier

Inventarier betyder företagets tillgångar som ska användas under en kortare eller längre tid.

Exempel på vanliga inventarier är möbler, bilar, datorer, inrednings och verktyg. Det finns två uppdelningar kring detta och det är anläggningstillgångar och förbrukningsinventarier.

inventarier synonym:

  • Lösöre
  • Lös egendom
  • Lösegendom
  • Bohag
  • Möbler
  • Inredning
  • Tillhörigheter

Hur bokför man inventarier

Om du sköter din löpande bokföring själv så kan du med fördel boka inventarier på följande vis. Låt säga att du köpt in inredning (inventarier) för 1 000 kronor inkl. moms.

Debet:

1220 inventarier och verktyg 800

2641 moms 200

Kredit:

2440 leverantörsskulder 1000

Anläggningstillgångar

Dessa tillgångar bör finnas kvar i bolaget i minst tre år. Man brukar prata om en varas livslängd och den kommer in här. I anläggningstillgångar får man bruka avskrivningar.

Förbrukningsinventarier

Dessa tillgångar bör inte ha en livslängd på mer än tre år. Dessa inventarier har en kortare livslängd. Hur mäter man nu en livslängd på en tillgång i ett företag? Jo det gör man genom värdet på tillgången. Om tillgången är värd under 22 000kr anser Skatteverket att tillgången har en kortare livslängd än tre år.

I vårt exempel ovan med inredningen som vi har bokfört för summan 1 000 kr så går den inventarierna på förbrukningsinventarier. Då får man dra av den kostnaden redan under första året. Tänk bara på att inte summan får överstiga 22 000 kr på en tillgång.

Relaterade sökningar: inventarier betyder, inventarier synonym, inventarier bokföring, inventarier definition, inventarier avskrivning