LIFO

LIFO är en värderingsprincip som används för att värdera och bokföra ett bolags lagervärde.

LIFO är en förkortning för last in first out. Som tidigare nämnts är det en värderingsmetod som används för att värdera och bokföra ett företags lagervärde. I praktiken innebär metoden att de varor som antingen tillverkats eller köpts in sist också ska förbrukas först. 

Metoden används inte alls i Sverige och är till och med olaglig. Den är däremot väldigt populär i andra länder och använder flitigt i exempelvis Amerika och Östeuropa. Synonymt för metoden är att den också används på produkter som saknar bäst före datum.

I Sverige använder vi istället en metod som kallas för FIFO, vilket många anser vara en bättre metod. Inte minst när det gäller produkter som faktiskt har ett bäst före datum.

LIFO-metoden – exempel

Låt oss anta att ett bolag som tillhandahåller basketbollar har genomfört ett inköp. De har köpt in en bollar för 30 kronor styck, vilka de sedan säljer för 50 kronor. Om kostnaden sedan ökar till 35 kronor samtidigt som de behåller samma försäljningspris, innebär detta att de varor som nyligen har köpts in leder till mindre vinst.

Genom att tillämpa LIFO metoden och beräkna varulagrets värde på de varor som först köptes in (det vill säga 30 kronor), leder således till att värderingen är lägre än det faktiska värdet. Den största fördelen med detta är att det kan innebära skattelättnader.

PS! Om du vill lära dig mer om bokföring och bokslut, kan du med fördel läsa våra tidigare artiklar som berör: