Löpande bokföring

Om du tillämpar löpande bokföring innebär det att du bokför företagets transaktioner i den ordning de sker. Med andra ord bokförs alltså bolagets kostnader, försäljningar och inbetalning i kronologisk ordning.

Att tillämpa löpande bokföring är faktiskt ett lagkrav, men det finns också många andra fördelar med denna metod. Dels får du en bättre överblick av bolagets ekonomi, men det gör det också enklare att upptäcka eventuella brister.

För att lära dig mer om denna bokföringsmetod, rekommenderar jag dig att läsa vår tidigare artikel som handlar om just löpande bokföring.

Om du vill lära dig mer om bokföring kan du även med fördel läsa våra andra artiklar: