OCR-nummer

Ett OCR-nummer är en form av referens som används för att identifiera vem som har genomfört en betalning. 

Efter inträdandet av elektroniska betalningar behövde mottagarna av dessa ett sätt att identifiera den betalande, varpå OCR-numret infördes.

Detta nummer förekommer vanligtvis på fakturor. När du erhåller en faktura och sedan ska betala denna via din bank, anger du det OCR-numret som finns på fakturan, varpå mottagaren kan koppla samman numret med dina uppgifter i kundregistret.

Hur ser ett OCR-nummer ut?

Detta nummer återfinns, som nämnts ovan, på fakturor. Du hittar det i fakturans vänstra hörn.

Skapa ett OCR-nummer

Om du äger ett företag och därav behöver utfärda en faktura, har du möjlighet att skapa ett OCR-nummer. Är du i behov av att skapa många fakturor och nummer kan det dock bli en överväldigande uppgift, varpå vi rekommenderar dig att programvaror som är anpassade för ändamålet.