Offert

En offert är ett skriftligt förslag som skickas från ett företag till en potentiell kund. Vanligtvis innehåller offerten ett prisförslag på en eller flera varor eller tjänster.

Låt oss anta att du driver ett företag som är i behov av att köpa in kontorsstädning från ett annat företag. Innan du inleder detta samarbete vill du dock veta vad denna tjänst skulle kosta och innefatta. För att ta reda på detta kontaktar du en eller flera företag och ber om en offert – ett skriftligt anslag innehållandes b.la. prisuppgifter och uppdragets omfattning.

I de allra flesta fall är inte en offert bindande så vida inget skriftligt avtal gjorts ang. detta. Du kan med andra ord be hur många företag som helst om en offert, utan att behöva godkänna en enda. Kom ihåg, det är bara ett förslag.

Om en och när en offert väl accepteras skrivs ett avtal, vilket är bindande. Vad detta avtal innefattar varierar från företag till företag. Se dock till att noggrant läsa igenom avtalet och försäkra dig om att du förstår dess innebörd. Gäller det ett stort belopp rekommenderar jag även att du låter en erfaren jurist läsa igenom avtalet.

Vad ska en offert innehålla?

Det finns lagstadgar som reglerar vad en offert ska innehålla. Med anledning av detta kan utformningen variera från företag till företag. När man sammanställer en offert bör man dock försöka vara så tydlig som möjligt för att slippa eventuella missförstånd. Vi rekommenderar dig dock att alltid inkludera:

  • Företagsnamn, momsregistreringsnummer och kontaktuppgifter.
  • Uppförandedatum. Med andra ord när offerten skapades.
  • En beskrivning av de varor eller tjänster som efterfrågas.
  • Hur lång tid det kommer ta för varorna att anlända eller för tjänsten att utföras.
  • Om det gäller flera varor eller tjänster bör både pris per enhet och totalpris uppges.
  • Vilka leverans- och betalningsvillkor som gäller.
  • Hur lång tid mottagaren har på sig att acceptera offerten innan förslaget inte längre är giltigt.