Omsättning

Omsättning är det totala beloppet som ett företag har omsatt genom försäljning av varor eller tjänster

Synonymer för omsättning:

  • Förändring
  • Förnyelse
  • Ombyte
  • Cirkulation
  • Sammanlagt försäljningsvärde
  • Försäljning
  • Avsättning
  • Omslutning

Det är ofta som man frågar vad ett företag omsätter. Omsättningen i sig är ganska irrelevant eftersom det berättar bara hur mycket du har fakturerat. För att sätta det i perspektiv för dig som läsare kan vi ta ett exempel.

Exempel omsättning

Du driver ett byggföretag och köper upp och renoverar lägenheter och därefter säljer du dessa. Under räkenskapsåret för 2017 har du köpt lägenheter för 10 000 000 kr och du har sålt dessa lägenheter för 15 000 000 kr. Innan du kunde sälja lägenheterna så har du haft utgifter på 5 000 000 kr och därför gör du ett nollresultat. Du omsättning är 15 000 000 men du tjänar inga pengar. Därför är det mer intressant vad ett företag tjänar. Vad är deras resultat efter att alla utgifter har betalats.

Viktigt att notera är även att momsen inte räknas med i ett företags omsättning. Låt säga att du driver ett konsultbolag och du hjälper företag med analyser inom aktier och fonder. Ditt arvode som du fakturerar till slutkunderna under räkenskapsåret 2017 uppgår till 1 250 000 kr inkl. moms. Din omsättning blir inte då 1 250 000 kr utan den blir endast 1 000 000 kr eftersom momsen räknas bort.

Andra områden för ordet omsättning

Det vanligaste förekommande området för att använda ordet omsättning är inom ekonomi och företagande. Men det finns även några andra områden där man använder begreppet.

Personalomsättning

Ett vanligt förekommande när man använder ordet omsättning är personalomsättning. En personalomsättning betyder hur mycket personal som omsätts under en viss tid. Låt säga att du arbetar som säljare på en telemarketingbyrå. Säljare på en telemarketingbyrå har oftast väldigt höga mål och budgetar. Detta leder i sin tur att många inte klarar av de höga målen som arbetsgivaren ställer på den anställde.

Vad händer då? Jo de slutar och söker sig vidare till ett annat jobb. När personer slutar och börjar kallas detta för personalomsättning. För att förtydliga så innebär det inte hur många personer som slutar eller börjar utan det handlar om hur lång tid det tar för att de anställda ska bytas ut.

Man brukar säga att man har låg eller hög personalomsättning. Det innebär helt enkelt att vi en låg personalomsättning så stannar de anställda kvar hos arbetsgivaren. Om man har en hög personalomsättning så har man fler personer som slutar och börjar.

Kuriosa: Jag fick en gång en fråga av en väldigt god vän som frågade vad omsättning var. Jag blev alldeles till mig och förstod inte hur han inte kunde förstå något så enkelt. Det ironiska i det hela var att jag tyckte han hade koll på det mesta och han var ganska allmänbildad enligt. Men så slog det mig att all kunskap är just kunskap som man behöver läsa sig på.