Pålägg

Pålägg – eller påslag som det också kan kallas – är en ekonomisk term som används för att beskriva skillnaden mellan inköps- och försäljningspriset på en produkt.

De företag som livnär sig på varuförsäljning arbetar med påslag. Låt oss säga att ett bolag köper in varor för 50 kronor styck, vilka de sedan säljer för 100 kronor. Med andra ord har dem gjort ett påslag på 50 kronor.

Men hur vet man egentligen vilket pålägg som är lämpligt att sätta? I större organisationer arbetar man mycket med denna fråga. För att göra denna beräkning måste man först summera alla de budgeterade rörelsekostnaderna och önskad vinst. Därefter dividerar man denna summa med varukostnaden. Omvandla sedan svaret till procent och du har svaret på vilket påslag du bör göra på dina varor. 

Formeln ser alltså ut på följande sätt:

pålägg

Bild: expowera