Sociala avgifter

Sociala avgifter är avgifterna som uppkommer när du betalar ut lön till en anställd

Synonym till ordet social:

 • Samhällelig
 • Humanitär
 • Välfärd
 • Solidarisk
 • Gemensam
 • Kollektiv
 • Sällskaplig
 • Trevlig

Synonym till ordet avgift:

 • Ersättning
 • Betalning
 • Pris
 • Kostnad
 • Premie
 • Taxa
 • Tariff
 • Avgäld

Vad innebär socialavgifter

När du arbetar i Sverige så ska du vara försäkrad i Sverige. Se de sociala avgifterna som en försäkring. De sociala avgifterna baserar sig på lönen som betalas ut. Det finns 7st delar inom de lagstadgade sociala avgifterna och följande ingår:

 • Ålderspensionsavgift: 10,21 %
 • Efterlevandepensionsavgift: 0,70 %
 • Sjukförsäkringsavgift: 4,35 %
 • Arbetsskadeavgift: 0,20 %
 • Föräldraförsäkringsavgift: 2,60 %
 • Arbetsmarknadsavgift: 2,64 %
 • Allmän löneavgift: 10,72 %

De sociala avgifterna innefattar:

 • Arbetsgivaravgifter
 • Egenavgifter
 • Allmän pensionsavgift

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter är en form av sociala avgifter som betalas av arbetsgivaren för varje enskild anställd på företaget. Företaget får inte behålla dessa pengar utan pengarna betalas till staten. Arbetsgivare betalar idag 31,42 % men det kan skilja något baserat på åldern på den anställde. Om du driver ett företag i ett annat land men arbetar i Sverige sänks arbetsgivaravgiften till 21,77 %.

Det är enkelt att räkna ut arbetsgivaravgift enligt formen nedan:

Bruttolön 30 000 x 0,3142 = arbetsgivaravgift 9426 kr

Egenavgifter

Vad är då egenavgifter? Om du bedriver en verksamhet och har anställda så står du själv för redovisningen av arbetsgivaravgifterna för personerna som arbetar på företaget. När du redovisar detta och betalar in detta på egen hand kallas detta för egenavgifter. De som i sin tur kontrollerar och ser till att allt går rätt till är Skatteverket.

Allmän pensionsavgift

Den allmänna pensionen består av en summa pengar som betalas av alla som är skatteskyldiga och som är försäkrad av en arbetsgivare genom den sociala försäkringen.

Skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgift

Det är lätt att blanda ihop sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. Du kan tänka så här:

 1. Arbetsgivaravgifter är en form av sociala avgifter
 2. Sociala avgifter består av arbetsgivaravgifter, egenavgifter och den allmänna pensionen

Visste du? Många som är anställda på ett företag tänker inte på att företaget betalar 31,42% på bruttolönen till staten. Det har funnits tankar på att arbetsgivaren ska redovisa den totala lönen eftersom att det blir då mer tydligt på vad företaget får betala för den anställde.