Soliditet

Soliditet är en benämning som belyser hur mycket ett företag är belånat med finansiering

För att gå lite djupare på förklaringen så innebär det hur stor del av tillgångarna i ett företag som kommer ifrån egna pengar i kassan. Om man inte har några pengar i kassan så finansierar man eventuella expanderingar eller tillväxt med lån. Om man tar lån minskar soliditeten och om man betalar av lånet så ökar soliditeten. Soliditeten kan naturligtvis också öka om man inte utökar lånet och att man genererar mer vinst till bolaget.

Hur beräknas soliditeten?

Soliditeten beräknas i procent och om du är 100% solid så har du finansierat ditt företag med helt eget kapital. Om företaget istället skulle vara 0% solida så innebär det att allt är finansierat av lån.

Soliditeten beräknas på följande vis: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar

Va? Jag förstår inte?

Vi ger dig ett exempel:

Låt säga att du har 1 000 000 kr i eget kapital. Nu måste du hitta alla tillgångar och summera ihop det här med det egna kapitalet med skulderna vilket blir dina tillgångar. Du hittar enklast tillgångarna i din balansräkning. I det här fallet insåg du att du hade 1 500 000 kr i skulder. Formeln blir enligt följande:

1 000 000 / 1 500 000 = 0,66

Om du sedan multiplicerar 0,66 med 100 så får du fram soliditeten.

0,66 *100 = 66,66 % solid

Synonymer på soliditet

 • Gedigenhet
 • Styrka
 • Stadga
 • Fasthet
 • Stabilitet
 • Pålitlighet
 • Ekonomisk styrka

Ja som du märker ovan så får man en ganska bra koll på vad soliditet innebär om man läser synonymerna. Ordet solid betyder också hel vilket och stärker bilden av ordet. Min favorit är nog ekonomisk styrka och det är nog det som jag tar till mig bäst när jag tänker på soliditet.

Man kan hålla ett extra öga öppet om man ska analysera ett bolag. En soliditet som inte hoppar upp och ner är ofta ett trygghetstecken. Ett ord som man använder för detta är en balanserad tillväxt. Däremot så kan det finnas tillfällen då en hoppig soliditet är helt försvarbar. Om ett bolag har en stor tillväxtplan och växer väldigt mycket kan soliditeten hoppa lite fram och tillbaka. Om du är orolig så kan du även hålla lite koll på kassalikviditeten eftersom detta talar att företaget har en trygg kassa.

I stora bolag eller i små för den delen så kan det även förekomma ett moderbolag som kan backa upp bolaget. Så du bör väga in även detta när du analyserar ett bolag efter sin soliditet.

Vilken soliditet är bra?

Bra fråga om jag får säga det själv. Om soliditeten understiger 25% bör detta ses som ett varningstecken. Anledningen till varför just den här nivån gäller är för att det kan vara svårt att få ny finansiering om procentenheten är mindre än 25%. Den genomsnittliga soliditeten på alla företag i Sverige ligger på 43%.

Det behöver dock inte alltid vara bra att ha en hög soliditet. Om det handlar om ett tillväxtbolag så är det sämre med en hög soliditet eftersom pengarna läggs på hög istället för att dessa investeras i nya produkter eller ny personal. Däremot behöver investeringarna i företaget vara bra företaget för att det ska tillväxtresan ska fungera. Det är lite som aktier – det fungerar inte bara att investera i aktier utan du måste även investera i rätt aktier.

Kom ihåg:

 • Desto högre procent på soliditeten desto bättre soliditet har företaget
 • Du kan också komma ihåg att soliditeten är företagets finansiella stryka.
 • Genomsnittlig soliditet ligger på 43%
 • Under 25% i soliditet kan ge svårigheter för finansiering
 • Om företaget befinner sig i en tillväxtfas behöver inte en hög soliditet vara bra