Täckningsbidrag

Täckningsbidrag är ett begrepp som används för att beräkna ett visst värde på en produkt eller tjänst

Översättning engelska: På engelska heter täckningsbidrag = ”margin”

Du har säkert hört frågan – vad har ni för TB? TB är nämligen en förkortning av begreppet täckningsbidrag och det används i företagsekonomiska sammanhang. För att förklara för novisen handlar det om vad ni tjänar på produkten eller tjänsten i förhållande till de andra produkterna och tjänsterna som ni erbjuder.

Varför använder man täckningsbidrag?

Den enkla anledningen till varför man använder sig av täckningsbidrag är för att reda ut om produkten eller tjänsten är lönsam att ha kvar i sortimentet. Det kan förklaras på ett annat sätt:

Låt säga att du driver ett konsultbolag där du har 5 olika uppdragsgivare. Alla kunder bidrar lika mycket till din omsättning. Du omsätter idag 5 miljoner vilket innebär att du fakturerar varje uppdragsgivare 1 miljon.

I din konsultfirma agerar du som skattejurist och tiden du lägger ner på de olika uppdragsgivarna varierar:

 • Företag 1 tar 10% av din tid under året
 • Företag 2 tar 10% av din tid under året
 • Företag 3 tar 10% av din tid under året
 • Företag 4 tar 10% av din tid under året
 • Företag 5 tar 60% av din tid under året

I den här sammanställningen visar det att du har sämre täckningsbidrag för företag 5 i jämförelse mot företag 1–4.

Du kalkylerar täckningsbidraget på följande vis:

Försäljningsintäkt – rörlig kostnad

Eller

Särintäkt – särkostnad

Eftersom dina rörliga kostnader i din konsultfirma är din lön och dit tid räknas detta som den rörliga kostnaden. Försäljningsintäkten avser det fakturerade arvodet på 1 miljon kronor.

Täckningsbidrag procent

Om vi ska räkna ut täckningsbidraget i procent blir det på följande vis.

Låt säga att du har rörliga kostnader på 500 000 kr i företag 1–4. Det innebär 125 000 kr i rörliga kostnader på företag 1–4. Den rörliga kostanden på företag 5 är 750 000 kr.

Företag 1–4

 • Täckningsbidrag (TB) 875 000 kr
 • Omsättning 1 000 000 kr
 • Täckningsbidrag (TB) 875 000 kr / 1 000 000 kr * 100 = 87,5 %
 • Täckningsgraden (TG) blir 87,5%

Företag 5

 • Täckningsbidrag (TB) 250 000 kr
 • Omsättning 1 000 000 kr
 • Täckningsbidrag (TB) 250 000 kr / 1 000 000 kr * 100 = 25 %
 • Täckningsgraden (TG) blir 25%

Relaterade sökord till täckningsbidrag:

Täckningsbidrag i procent, vad är täckningsbidrag, tb1 tb2 täckningsbidrag. täckningsbidrag bruttovinst, täckningsbidrag engelska