VAT-nummer

VAT-nummer är ett nummer som används för att kunna identifiera momspliktiga företag vid internationella affärer.

Namnet VAT kommer från engelskans Value Added Tax (mervärdersskatt) och är densamma som det svenska momsregistreringsnumret. Om du driver ett momsskyldigt bolag som gör affärer med utländska aktörer, använder du således ditt momsregistreringsnummer för att redovisningen och inbetalningen av moms ska ske på korrekt sätt.

Hur vet jag mitt VAT-nummer?

Som nämnts tidigare är det ditt svenska momsregistreringsnummer som används, dock utan alla bindresträck. Du lägger dessutom till landskoden SE före sifferkombinationen följt av siffrorna 01 bakom.

Exempelvis kan ett VAT-nummer se ut på följande sätt: SE556298788901.

Beroende på vilken typ av bolagsform det gäller, kan den första siffran på numret variera. Nedan följer en förklaring på vilka siffror som beskriver de olika bolagsformerna:

  • Börjar numret med en 2:a gäller det stat, kommun eller landsting.
  • Börjar numret med en 5:a gäller det ett aktiebolag (som exemplet ovan).
  • Börjar numret med en 7:a gäller det en ekonomisk förening.
  • Börjar numret med en 8:a gäller det en stiftelse eller ideell förening.
  • Börjar numret med en 9:a gäller det ett handels- eller kommanditbolag.

VAT-nummer inom EU

När ett bolag som är verksamt inom ett EU-land säljer en vara eller tjänst till ett annat bolag i ett utomstående land, behöver vanligtvis ingen moms tas ut på beställningen. Istället är det i många fall köparen som ska redovisa momsen. Inom EU används ett speciellt elektroniskt system, kallat VIES (VAT Information Exchange System), i vilket samtliga momspliktiga bolag finns registrerade.

Nedan följer en komplett lista över de nummer som gäller för respektive land inom EU:

Land VAT-nummer Antal siffror
Belgien BE 9999999999 10
Bulgarien BG 9999999999 9-10
Cypern CY 99999999X 8 + bokstav
Danmark DK 99999999 8
Estland EE 999999999 9
Finland FI 99999999 8
Frankrike FR 99999999999 11
Grekland EL 999999999 9
Irland IE 9X99999X 8-9
Italien IT 99999999999 11
Kroatien HR 99999999999 11
Lettland LV 99999999999 11
Litauen LT 999999999999 9-12
Luxemburg LU 99999999 8
Malta MT 99999999 8
Nederländerna NL 999999999B99 12
Polen PL 9999999999 10
Portugal PT 999999999 9
Rumänien RO 9999999999 2-10
Slovakien SK 9999999999 10
Slovenien SI 99999999 8
Spanien ES X9999999X 9
Storbritannien GB 999999999 9
Storbritannien GB 999999999999 12
Storbritannien GB GD999 5
Storbritannien GB HA999 5
Sverige SE 999999999999 12
Tjeckien CZ 9999999999 8-10
Tyskland DE 999999999 9
Ungern HU 99999999 8
Österrike AT U99999999 9

*Kontrollera dock att siffrorna är korrekta och inte har förändrats.