Vinstmarginal

Vinstmarginal är marginalen mellan din vinst och omsättningen

Vad är vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett välkänt nyckeltal och begrepp inom företagsekonomi. Nyckeltalet hjälper till att kalkylera procentsatsen (marginalen) på vinsten och den totala omsättningen i ett företag. För att förenkla förklaringen så innebär det hur mycket av varje intjänad peng som slutligen blir vinst. Så här beräknar du vinstmarginalen:

Försäljningkostnad / försäljningen * 100 = vinstmarginal

För att förtydliga mer kan vi göra ett exempel till dig nedan:

Du driver en konsultbyrå där du hjälper till med redovisningen till ett företag. Du har alltså endast en kund. Du fakturerar under året 1 MKR och kostnaden som du har i ditt företag uppgår till 500 TKR. Du har således en vinst på 500 TKR under året. Då beräknar du enligt följande:

1 MKR – 500 TKR / 1 MKR = 0,5 * 100 = 50%

Din vinstmarginal i företaget är alltså 50%. Bra jobbat!

Analysera vinstmarginalen

Ett sätt som du som sparare eller analytiker kan göra nör du analyserar ett företag är att titta på vinstmarginalen år efter år. Om man kartlägger ett mönster kan man därefter tratta ner ytterligare och därmed kanske hitta det man söker efter. Se den här metoden som ett första steg för att identifiera grus i maskineriet på ett företag.

Det ska även tilläggas att det är viktigt att som med alla ekonomiska nyckeltal att ta dessa med en nypa salt. Det är svårt att dra direkta slutsatser endast på ett nyckeltal och man bör även kika på faktiskt företaget sysslar med. Växer företaget? Gör företaget av sig med personal? Dessa är två viktiga faktorer som påverkar vinstmarginalen direkt.

En bra kombination som jag gillar är att kombinera en vinstmarginal med P/S-tal. Om du dessutom hittar bolag med hög vinstmarginal och ett lågt P/S-tal så är det extra bra.

Synonymer till vinst

  • Förtjänst
  • Överskott
  • Avans

Synonymer till marginal:

  • Ekonomiskt utrymme
  • Överskott
  • Vinstutrymme

Vinstmarginal på engelska: Earnings before tax

Relaterade sökord till vinstmarginal: bra, normal, negativ, bransch, produkt, exempel, synonym