Vinstskatt på tävlingsvinst

Enligt gällande regler när denna artikel skrivs (30 nov 2018) är vinstskatten på tävlingsvinster skattefria. Detta gäller dock endast om vinsten inte kommer från en arbetsgivare, den har vunnits genom slumpen, samt om de fås i annan form än kontanter.

Precis som namnet antyder är en tävlingsvinst en form av pris som du vunnit i en tävling. Det kan handla om prispengar i allt ifrån idrottstävlingar till program på TV. Vinster som du vunnit genom din egen prestation, exempelvis idrottstävlingar, är vanligtvis skattepliktiga och ska redovisas på din momsdeklaration.

Har du däremot mottagit en vinst på grund av slumpen, exempelvis genom att skrapa en trisslott på TV, är vinsten skattefri. Även vinster i form av medaljer, pokaler och liknande är skattefria. Oberoende av hur lite eller mycket de är värda.

Utöver detta anses vinster som fås i annan form än kontanter, samt understiger 0,03 prisbasbelopp (1400 kronor 2018), inte heller vara skattepliktiga.

Notera dock att vinster som delas ut av en arbetsgivare till en anställd alltid är skattepliktig, oavsett värde.

*Lagar och regler som rör vinstskatt på tävlingsvinster kan ändras från ett år till ett annat. Vi rekommenderar dig därför att alltid kontrollera vilka regler som råder med Skatteverket.