Kontrollbalansräkning

Hem / Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning är något som utförs när det finns misstankar om att bolagets intäkter inte är tillräckliga i förhållande till de kostnader företaget har. Detta sker när kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Vad är kontrollbalansräkning?

Kontrollbalansräkning är något som behöver utföras om det misstänks att ditt bolags intäkter inte kan leva upp till kostnaderna. Här brukar det inte krävas någon kontrollbalansräkning förrän ditt egna kapital är mindre än hälften av företagets aktiekapital. Har du ett aktiekapital på 100 000 kronor får inte ditt egna kapital vara mindre än 50 000 kronor.

Skulle det vara så att kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger hälften är det viktigt att kalla in till en bolagsstämma. Under bolagsstämman beslutas sedan om det är värt att försöka återställa balansen eller om det är bättre att likvidera företaget.

Ibland kan det vara svårt att komma till ett beslut. Viktigt att vara medveten om är dock att om inget beslut fattas på er bolagsstämma, är det styrelsemedlemmarna som personligen kommer bli skyldiga att väga upp för företagets skulder.

Andra typer av balansräkning

En annan form av den traditionella kontrollbalansräkningen är en balansräkning som går under namnet budgeterad balansräkning. Denna term är vanligt att använda internt, till exempel när ni som företag vill planera hur er budget ska se ut. Den budgeterade balansräkningen planeras utifrån likviditetsbudget och resultatbudget.


Hur gör man en balansräkning?

Till att börja med delas balansräkningen först upp i två delar, där du listar alla tillgångar på en sida och skulder, samt kapital, på den andra. Grundprincipen är att tillgångarna och skulderna/eget kapital ska ha ett lika stort belopp. De båda sidorna ska helt enkelt vara i balans.

Kontrollbalansräkning exempel

Det enklaste sättet att göra en balansräkning är genom att skapa två spalter. Den ena spalten håller företagets tillgångar och kallas för aktivsidan, medan den andra spalten innehåller skulder och kallas för passivsidan. Du listar helt enkelt alla tillgångar, skulder, utgifter och intäkter som ni har för att därefter se om de båda summorna hamnar i balans med varandra.

När?

Kontrollbalansräkning är något som bör upprättas om det finns misstanke och skäl att tro att företagets kapital är lägre än hälften av aktiekapitalet som är registrerat.


Kontrollbalansräkning på engelska

Balance sheet; control balance sheet