Vad betyder avkastning?

Hem / Avkastning

Avkastning är det du kommer att tjäna eller den vinst du får på en investering. Har du gjort en investering och sedan förlorar pengar är det istället en negativ avkastning som man talar om.

Hur fungerar avkastning?

Avkastning kan liknas med ränta. När du sätter in kapital på ett sparkonto är det räntan som gör att du tjänar pengar på ditt sparande. En avkastning fungerar på samma sätt, men för finansiella instrument som fonder och aktier. Skillnaden mellan avkastning och ränta är dock att avkastningen som kommer från aktier inte är förutbestämd. Den kan istället variera beroende på hur utvecklingen av företaget i fråga går. Går det bra för företaget som erbjuder aktien blir avkastningen högre.

När man investerar pengar är det viktigt att använda sig av en pålitlig aktör. En sådan aktör på marknaden är Kameo.se som erbjuder mängder av investeringsmöjligheter med hög avkastning. Via konceptet lånebaserad crowdfunding kan du snabbt investera i fastighetsmarknaden för möjligheten till bra och regelbunden avkastning. Med ett minsta investeringsbelopp på 500kr och inga avgifter kan du med via Kameo enkelt investera pengar till ett eller flera projekt och följa utvecklingen varje månad på ditt konto.

Avkastning sker i samband med att en kurstillväxt sker.

Exempel: Du handlar en aktie för 100 kronor och äger denna under en period. Om det har skett en kurstillväxt är aktien nu värd mer, till exempel 150 kronor. Genom att sälja aktien när kursen har gått upp kan du således tjäna 50 kronor på din försäljning. Avkastningen blir då 50 %.


Vad är avkastningsränta?

Avkastningsränta är något som försäkringsbolag använder sig av för att kunna fördela upp den totala avkastningen mellan olika pensionsförsäkringar. Avkastningsräntan kommer alltid att baseras på den verkliga avkastningen.


Kan man räkna på avkastning?

Det finns sätt som du kan gå tillväga för att räkna på avkastningen. Det enklaste sättet är att jämföra företagets kapitalavkastning med de kapitalkostnader som bolaget har. För att kunna räkna ut avkastningen på ditt investerade kapital kan du räkna rörelseresultatet som uppstår efter skatt dividerat med det investerade kapitalet.


Olika typer

Det finns flera olika typer av avkastning som alla har en viktig roll. Här hittar du bland annat ROIC, vilket är avkastning på din investering, men också ROE som står för avkastning på eget kapital samt ROA vilket är avkastningen på det totala kapitalet.

Eget kapital

Avkastning på eget kapital benämns i finansvärlden som ROE. Denna avkastning räknas ut genom att du mäter resultatet för året och sedan delar detta på kapitalet som företagsägaren satt in i sitt bolag. Genom att räkna ut ROE kan du snabbt och enkelt se hur effektiva företaget är på att använda kapitalet.

Totalt kapital

Avkastning på totalt kapital, även kallat ROA, beräknas enklast genom att först mäta den avkastning som finns på företagets tillgångar och jämföra detta med företagets produktivitet och effektivitet. Genom att räkna ut ROA kan du se hur effektiva företaget är på att använda tillgångarna optimalt.

Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital kallas även för ROCE och är ett nyckeltal som beskriver ett företags kapital som använts för utlåning. Det kan till exempel vara så att företaget har lånat ut pengarna till en bank eller till andra långivare. ROCE kan du räkna ut genom att dela företagsvinsten (innan ränta och skatt) med företagets sysselsatta kapital.

Operativt kapital

Den avkastning som kan uppstå med operativt kapital benämns ROIC och räknas ut genom att du jämför avkastningen på kapitalet med de kapitalkostnader som finns. Du använder således rörelseresultatet som uppstår efter skatt, för att därefter dividera detta med det investerade kapitalet.

Investering

Avkastning på investering förkortas ROI och beräknas enklast genom att du först delar vinsten som uppstår av en investering, med de investeringskostnader som finns. ROI är ett mycket vanligt och klassiskt sätt att räkna ut avkastningen och är en metod som är mycket vanligt förekommande inom ekonomi och finans.

Investerat kapital

Hur hög och bra avkastning på investerat kapital som du får ligger till grund för hur framgångsrikt du faktiskt har investerat. Du kan enkelt räkna ut hur hög avkastningen kommer att bli på ett företag genom att dela avkastningen från investeringarna med ditt eget kapital.


Avkastning på engelska

Retur; yield

  • Return on invested capital (ROIC) - Avkastning på operativt kapital
  • Return on equity (ROE) - Avkastning på eget kapital
  • Return on assets (ROA) - Avkastning på totalt kapital
  • Return of investment (ROI) - Avkastning på investering
  • Return on capital employed (ROCE) - Avkastning på sysselsatt kapital