Avkastning

Avkastning är ett ekonomiskt begrepp som berättar hur mycket en tillgång har ökat i sitt värde

Engelska översättningen: yield

Synonymer:

  • Behållning
  • Vinst
  • Inkomst
  • Utdelning
  • Utbyte
  • Förtjänst
  • Ränta

Det finns flera områden när man pratar om avkastning. Vi har skrivit på de mest förekommande begreppen och förklarar med en kort text samt en formel på hur du räknar ut det på egen hand.

Avkastning på investering

Engelsk översättning: Return on investment (ROI)

Detta begrepp kan användas för att utvärdera en eventuell investering. Det kan handla om en fastighet eller en investering i en aktie. Formeln för att räkna ut begreppet är nettovinsten delat med kostnaden för investeringen. Se formel nedan:

Formel: Nettovinst / kostnaden för investeringen

Praktiskt exempel: Vi tar ett exempel. Låt säga att du köper ett hus. Köpeskillingen för huset var 1 000 000 kr. Du har lagt ner 500 000 kr på renovering. Kostnaden för investeringen är 1 500 000 kr. Du säljer huset 3 månader senaste och försäljningssumman uppgår till 2 000 000 kr. Då är din avkastning på investering 500 000 kr. Då arbetar mäklaren kostnadsfritt och detta har jag inte tagit med i beräkningen.

Avkastning på investerat kapital

Engelsk översättning: Return on invested capital (ROIC)

Det här begreppet påvisar hur väl företaget tar sig ann en investering. Den mäter hur bra företaget förvaltar och ökar kapitalet av själva investeringen som görs. Formel enligt nedan:

Formel: Rörelseresultat efter skatt / investerat kapital

Avkastning på eget kapital

Engelsk översättning: Return on equity (ROE)

Avkastning på eget kapital skiljer sig något. Det här begreppet mäter avkastningen som uppnåtts på ägarnas kapital. En vanlig jämförelse och förklaring till detta är en sedvanlig bankränta. Formel enligt nedan:

Formel: Nettoresultat / justerat eget kapital x 100

Avkastning på totalt kapital

Engelsk översättning: Return on assets (ROA)

Det här begreppet påvisar avkastningen på alla tillgångar som ägs av företaget. Det kan exempelvis jämföras med om ett företag äger en fastighet och denna stiger i värde så påverkar det den här formeln. Formel enligt nedan:

Formel: Rörelseresultat + finansiella intäkter / totalt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital

Engelsk översättning: Return on capital employed (ROCE)

Det här begreppet har som innebörd att möta hur ett företag lyckas förränta kapitalet av både ägarna och långivarna. Formel enligt nedan:

Formel: Rörelseresultat + finansiella intäkter / sysselsatt kapital

Avkastning på operativt kapital

Engelsk översättning: Return on operation capital (ROOC)

Det här ekonomiska begreppet belyser företagets avkastning av finansiella tillgångar och finansieringsval. Formel enligt nedan:

Formel: Rörelseresultat / genomsnittligt operativt kapital

Relaterade sökningar för avkastning: betyder, synonym, på kapital, fonder, på investerat kapital, på eget kapital