Leverantörsskuld

En leverantörsskuld uppstår när ett företag genomför ett inköp av varor eller tjänster och inte betalar leverantören för detta.

Låt oss anta att du driver ett säljande bolag. Du tillverkar alltså inga egna produkter, utan köper istället in ljuslyktor som du sedan säljer vidare. Vid det första inköpstillfället har du troligtvis begärt en offert från flertalet företag, varpå du valt den aktör som kunnat leverera bästa pris.

Ni skriver därefter ett avtal i vilket ni kommer överens om de villkor som ska gälla. Bland annat priser, leveransdatum och betalningsvillkor. Efter att inköpet har skett får du därefter en faktura som ska betalas. Genomför du ingen betalning står du i skuld till leverantören.

Så bokför du leverantörsskulder

Skulder som dessa måste självfallet bokföras. Med tanke på att den måste betalas inom en viss tidsram (som angivits i avtalet), anses den vara en kortfristig skuld. Till kortfristiga skulder hör de som ska betalas inom ett års tid.

Använd en leverantörsreskontra

För att få bättre överblick av de leverantörsfakturor som du har mottagit, vilka du har betalat och vilka som förfallit, kan du med fördel använda dig av en så kallad leverantörsreskontra. Ett register innehållandes alla fakturor från respektive leverantör.

För att lära dig mer om detta, kan du med fördel läsa vår artikel Vad är kundreskontra och leverantörsreskontra?