Leverantörsskuld

Hem / Leverantörsskuld

Leverantörsskulder uppstår i samband med att det säljande företaget ger ett köp-företag en kredit. Det kan således förklaras som en skuld som tillkommer i samband med tjänster och varor. Om inte fakturan betalas kvarstår leverantörsskulden tills dess att den är betalad av köparen. Skulden måste alltid bokföras.

Vad är leverantörsskuld?

Om du som företag väljer att sälja tjänster eller produkter till ett annat företag upprättas en leverantörsskuld. Det kan således liknas med en kredit som är bestående till dess att företaget betalar sin faktura till ditt företag. När ett inköp görs kommer det köpande företaget att få en faktura från leverantören (dig).

Alla leverantörsskulder har en avtalad betalningsplan och därför måste de också betalas inom den givna tidsramen. Det vanligaste är att dessa skulder benämns som kortfristiga skulder, vilket betyder att det är en kortare skuld med en löptid som är kortare än ett år.

Leverantörsskulden ska bokföras enligt fakturametoden, vilket innebär att de registreras i takt med att fakturorna ankommer. Det finns dock företag som använder kontantmetoden istället, något som också kallas för bokslutsmetoden. I dessa fall bokförs inte skulden förrän det är dags för bokslut.


Hur räknar man?

Det enklaste sättet att räkna på leverantörsskulder är genom att ta ut en lista på alla de fakturor som inkommit under året. De fakturor som är betalda behöver man inte ägna någon uppmärksamhet åt, eftersom de inte längre är aktiva och således inte räknas som en skuld längre. Därefter räknar man ihop det totala beloppet av alla de aktiva leveransskulder som man har kvar och får på så vis ett totalbelopp på vilka utgifter företaget har att vänta sig.

Bokföring

Har du själv leverantörsskulder är det viktigt att du räknar på dessa för att få koll på företagets utgifter. Har du använt dig av kontantmetoden ska alla dessa skulder bokföras på räkenskapsårets sista dag. Inträffar räkenskapsåret den 31/12 kommer du fortfarande att ha en skuld kvar vid årsskiftet.

I samband med att ditt företag betalar av fakturan finns det inte någon skuld kvar och på så vis kan du därefter bokföra bort leverantörsskulden. Orsaken till varför du ska bokföra bort skulden när den är betalad är helt enkelt för att det ska bli rätt i bokföringen och att skulden ska hamna under rätt räkenskapsår.


Leverantörsskuld på engelska

Accounts payable; trade creditor