Lönebesked

I samband med att en arbetsgivare betalar ut lön till en medarbetare ska denne också motta ett lönebesked. Med andra ord ett dokument innehållandes lönesumman, ev. ersättning och antal arbetade timmar bland mycket annat.

Varje gång man som anställd får lön ska man även få ett lönebesked. Detta kan antingen fås i fysisk eller digital form. Ifall du är anställd hos ett företag och inte får någon tillhörande dokumentation vid lönedagar, bör du be din arbetsgivare om detta. Får du inte detta kan du gå miste om ersättningar som du eventuellt har rätt till. Vi har även hört om skräckhistorier där folk arbetat svart utan att ens ha vetat om det.

Vad ska en lönespecifikation innehålla? 

  • Vilken tidsperiod som arbetet utförts. T.ex. augusti 2018, juni 2017 eller november 2015.
  • Hur många timmar man har arbetat.
  • Vilken lön man får.
  • Eventuella ob-tillägg och övertidsersättning.
  • Hur mycket semesterersättning man får.
  • Eventuella avdrag som har gjorts.

Lönebesked mall

Nedan hittar du en mall på ett klassiskt lönebesked:

Lönebesked mall

Källa: DigiDocs