Lönebesked

Hem / Lönebesked

I samband med att du får lån ska du också få ett lönebesked. I lönebeskedet hittar du bland annat information om hur mycket du får i lön, vilken period lönen gäller och hur många timmar du arbetet.

Vad är lönespecifikation?

Lönebesked och lönespecifikation är samma sak. En lönespecifikation skickas ut till dig några dagar innan du förväntas få din lön. I lönebeskedet finns information om löneperioden, antalet arbetade timmar, hur mycket du får i lön och om det finns OB-tillägg eller övertidsersättning. Här hittar du även info om hur mycket skatt som dragits och om det finns några avdrag, till exempel, kompensationstimmar.


När kommer min lönespecifikation?

Det finns inga exakta regler för när lönespecifikationen ska skickas ut och därför kan det variera mellan olika företag. Det vanligaste är att du får din lönespecifikation en vecka (till några dagar) innan lönen beräknas betalas ut. På så sätt finns det tid gott om tid att kolla igenom och be om eventuella justeringar.


Har man rätt till lönespecifikation?

Nej! Det finns ingen lag som reglerar din rätt att få ut en lönespecifikation, däremot kan det finnas bestämmelser i ditt kollektivavtal som arbetsgivaren då måste rätta sig efter. Även om arbetsgivaren inte är skyldig att ge dig en lönespecifikation är de skyldiga att skriftligen redovisa vilket skatteavdrag som gjorts.

Mall lönebesked

Lönespecifikationer kan se väldigt olika ut och de behöver inte alltid följa en specifik mall. Det viktigaste är att lönebeskedet visar hur mycket lön du har fått under en specifik period, hur den har beräknats, eventuell frånvaro, samt skatteavdrag. Är du som företagare osäker på hur lönespecifikationen bör se ut finns det gratis mallar för lönebesked att utgå eller använda sig av.


Lönebesked på engelska

Payslip